กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิด “ 30 ปี อพ.สธ. ” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

ที่ ห้องกัลปังหา อาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 พลอากาศโท สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ “ 30 ปี อพ.สธ. ” 

การจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพอากาศ (อพ.สธ.-ทอ.) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริและสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ได้รับทราบผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการ วีดิทัศน์ และกิจกรรมตอบคำถาม เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้  เห็นความสำคัญ เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติให้คงอยู่สืบไป

โดยประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมนิทรรศการ อพ.สธ. ได้ที่ พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบินน้อยที่ 5 อาคารที่ 4 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกกิจการพลเรือนกองบังคับการกองบิน 5 โทร 032 611017 ต่อ 3 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’