อิมแพ็ค เปิดตัวงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ครั้งแรกในประเทศไทยปี 2567 ...

อิมแพ็ค ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024 (TIWF 2024) มุ่งผลักดันโอกาสอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยสู่ตลาดอาเซียน 


(15 มิถุนายน 2566) – อิมแพ็ค เปิดตัวงาน Thailand International Woodworking and Furniture Exhibition 2024 หรือ TIWF 2024 – งานแสดงสินค้าและสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านเครื่องจักร เทคโนโลยีงานไม้และเฟอร์นิเจอร์แห่งภูมิภาคอาเซียน โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รุกจัดงานเสวนาเพื่ออุตสาหกรรมพร้อมเปิดตัวงานฯ โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด และ IEC Messevertriebs GmbH วันที่ 15 มิถุนายน 2566  ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยด์ เทอร์มินัล 21  กรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ การสร้างโอกาสอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยสู่ตลาดอาเซียน ” โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และสมาคมธุรกิจไม้ 


งาน TIWF 2024 เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด ประเทศไทยและ IEC Messevertriebs GmbH ประเทศเยอรมนี เป็นการจัดงานแสดงสินค้าบนพื้นที่แสดงสินค้า 5,000 ตารางเมตร รวบรวมผู้แสดงสินค้า 200 บริษัทและผู้ชมงานกว่า 4,000 รายจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศครอบคลุมทุกภาคส่วนของห่วงโซอุปทานอุตสาหกรรมงานไม้และเฟอร์นิเจอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าภาพการจัดงาน TIWF 2024 มีหนึ่งในกลยุทธ์และหน้าที่สำคัญของกระทรวงคือการดูแลการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในส่วนที่สำคัญเช่น ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า การจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

 “ การปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับกระทรวง พวกเราเห็นว่า TIWF 2024 เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญในประเทศไทยเพื่อนำเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด แนวโน้มการใช้งานวัสดุ ความยั่งยืน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่ออุตสาหกรรมงานไม้ในประเทศไทยและอาเซียน ” คุณพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรงานไม้สุทธิมูลค่า 60.8 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรงานไม้รายใหญ่อันดับที่ 30 ของโลก สินค้าไม้ส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ไม้แปรรูป กระดาษและกระดาษแข็ง ไฟเบอร์บอร์ด ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 30% เป็น 1.098 หมื่นล้านบาท (2565) ในขณะที่การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น 16% เป็น 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (2565)

นาย Ludger Müller (ลูการ์ มุลเลอร์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท IEC Messeevertriebs GmbH ประเทศเยอรมนี ผู้ร่วมจัดงาน TIWF 2024 กล่าวว่า.. เนื่องจากขาดแคลนวัสดุภัณฑ์ภายในประเทศ ทำให้มีความต้องการไม้แปรรูปที่นำเข้ามากขึ้น ในขณะเดียวกันความต้องการสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมืองานไม้อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน TIWF กล่าวว่า.. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีรายได้จากธุรกิจไม้ที่หลากหลาย โดย 10% ของรายได้เป็นการจำหน่ายไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ไม้และการบริการอาบน้ำยาไม้ซึ่งมีมูลค่า 250 ล้านบาท และมีการกำหนดเป้าหมายว่าจะเติบโต 20 % หรือมีมูลค่า 300 ล้านบาท ผมเชื่อว่าความร่วมมือของเรากับ TIWF 2024 จะช่วยให้เราเร่งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลกำไรที่สูงขึ้น

TIWF 2024 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานสำคัญจากทั้งภาครัฐ สมาคมและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงาน TIWF 2024 เพื่อให้อุตสาหกรรมงานไม้ได้มาพบปะ พูดคุยธุรกิจและแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นโอกาสสำคัญในการอัปเดตเทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ภายในงานแสดงสินค้าจะมีการนำเสนอเครื่องจักรและเทคโนโลยีล่าสุด วัสดุและอุปกรณ์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รวมไปถึงบริการในอุตสาหกรรมงานไม้ งาน TIWF 2024 ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายและโอกาสของอุตสาหกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมงานไม้ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

นายชาลี ศิริสกุลโสภณ ประธาน บริษัท ต้าโจว อินดัสทรี จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดงาน TIWF 2024 กล่าวว่า.. บริษัท ต้าโจว อินดัสทรี จำกัดร่วมเป็นผู้สนับสนุนและแสดงสินค้าในงานฯ ครั้งนี้ พร้อมนำอุปกรณ์ลม อุปกรณ์แพ็คกิ้ง งานพ่นสี ใบมีด ใบเลื่อย และอื่น ๆ อีกมากมายมาจัดแสดงด้วย ผมเชื่อว่างาน TIWF 2024 จะเป็นเวทีทางธุรกิจให้ผมได้พบกับกลุ่มผู้ชมงานจากทั่วภูมิภาคซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการหาลูกค้าใหม่ และขยายตลาดของเราให้กว้างขึ้น

และด้วยความสำคัญของความยั่งยืนคณะผู้จัดงานพร้อมเปิดตัวโครงการ “ โครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน TIWF ” โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษา เสริมสร้างและสร้างป่าที่มีความหลากหลายในประเทศไทยโดยการร่วมสร้างผืนป่าที่มีความสมบูรณ์เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในระบบนิเวศ

นางสาวพีรยาพัณณ์  พงษ์สนาม, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  กล่าวว่า.. โครงการนี้  เราจะบริจาคเงิน 1 เหรียญสหรัฐสำหรับทุกตารางเมตรที่ขายในงาน TIWF 2024 เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าของประเทศไทย และเราขอเชิญผู้แสดงสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมงานไม้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ TIWF 2024 เพื่อทำให้อุตสาหกรรมไม้ของเราเป็นสีเขียว  

งาน Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024 (TIWF 2024)จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โทร 02-833-5370, 097-479-6445 อีเมล info@thailandwoodworking.com  หรือ www.thailandwoodworking.com ...

ที่มาของข้อมูลสถิติบางส่วน : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’