กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ...

ที่ อาคาร 2 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ / เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 พลอากาศโท วิทยา  ถาน้อย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน Green Airforce “ Zero Waste Safe The World ” โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และกลุ่มพันธมิตรเครือข่าย อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, บริษัท ฟาร์มดี เซอร์วิส จำกัด และ ตลาดยิ่งเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามนโยบายของ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่กำหนดให้ กองทัพอากาศเป็นกองทัพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของกำลังพลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความยั่งยืนของกองทัพอากาศ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดการขยะเปียก เพื่อนำกองทัพอากาศเข้าสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ หรือ ZERO WASTE คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ จึงได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศในเชิงรุกให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เพื่อให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ Zero Waste ในชุมชน ทำได้หรือแค่ขายฝัน ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พลอากาศตรี วีระพล  กิจจารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ คุณวรกิจ  เมืองไทย Managing Director บริษัท ฟาร์มดี เซอร์วิส จำกัด และคุณสายชล  สวัสดิชัย ผู้จัดการอาวุโสบริหารตลาดยิ่งเจริญ บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ตลาดยิ่งเจริญ) รวมถึงการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะจาก กองบิน 21 และกองบิน 41 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมมือร่วมใจกันในการคัดแยกขยะ รวมทั้งขยายผลไปถึงคนใกล้ชิด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของกองทัพอากาศ ของประเทศ และของโลกต่อไป
กองทัพอากาศ พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโลกสีเขียว และมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่กำลังพลของทหารกองทัพอากาศ ครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืนตลอดไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...