อพท. เพิ่มโอกาสให้ชุมชนจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ งานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2566 เพื่อต้องการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนในพื้นที่พิเศษ ...

อพท. จัดกิจกรรม จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2566 เพื่อต้องการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนในพื้นที่พิเศษ ได้นำเสนอขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไปยังบริษัทนำเที่ยว ซึ่งจะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2566  พร้อมกับจัดเสวนา “ ทิศทางและโอกาสการท่องเที่ยวโดยชุมชน ” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. และ พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4  ให้การต้อนรับ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า.. กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ และแนวทางสำหรับการบูรณาการเพื่อจัดการการท่องเที่ยว การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่พิเศษ และเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดคุณภาพสูง ที่จะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและยกระดับความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชุมชนในพื้นที่

พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4  ดูแลพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร กล่าวว่า.. กิจกรรมครั้งนี้ อพท. ได้เชิญบริษัทนำเที่ยว ร่วมสำรวจศักยภาพและทดสอบกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลการจัดทำเส้นทางเสนอขายต่อนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย นอกจากนั้น อพท. ยังได้มีส่วนผลักดันให้จังหวัดสุโขทัย บรรจุแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวลงในประเด็นการพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพ การบริการ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูงมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...