จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแข่งขัน " คั่วกาแฟ " ชิงเงินรางวัลครึ่งแสน ...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันคั่วกาแฟ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ชิงรางวัลกว่า 50,000 บาท


ที่บริเวณอาคารและลานกิจกรรมโครงการพัฒนาสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / เมื่อเวลา 09.00 น. วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 มีการจัดกิจกรรมการตัดสินและประกาศผลการแข่งขันคั่วกาแฟสดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 60 ราย โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายศรัณยูมีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์พีระ ชูชื่น ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนร่วมงานอย่างคึกคัก 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยการบูรณาการะหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน โดยสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ โครงกาสร้างป่าสร้างรายได้ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด รวมทั้งสร้างการรับรู้และชูจุดเด่นของผลผลิตกาแฟแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอกการพัฒนาผลผลิตกาแฟ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  

นายถนัด วันมณี นายกสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย กล่าวว่า.. การแข่งขันคร้งนี้ เป็นการแข่งขัน จำนวน 2 ประเภท ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านเวทีการประกวดสุดยอดกาแฟ ปี 2565 ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สารกาแฟ Honey Process Size AA และ สารกาแฟ Dry/Natural Process Size AA โดยการคั่วกาแฟ จะคั่วด้วยกัน 2 ระดับ คือ ระดับ Filter - และ Espresso มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 60 ราย ประกอบด้วยภาคเหนือ 14 ราย ภาคกลาง 27 ราย ภาคตะวันออก 4 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ราย และภาคใต้ 7 ราย มีรางวัลการแข่งขัน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับ ถ้วยรางวัลจากนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเงินสด 10,000 บาท และใบประกาศเกียติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดัน 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พร้อมเงินสด 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร 

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า.. กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าใช้แก่ผลผลิตกาแฟของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสามารถช่วยยกระดับกาแฟแม่ฮ่องสอน ที่มีคุณภาพไม่แพ้ที่ใด ให้เป็นที่รู้จักและมีความต้องการของตลาดมากขึ้น กอปรกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีภูมิประเทศภูมิอากาศทีเหมาะสมแก่การปลูกกาแฟ รวมทั้งพืชกาแฟ ชา โกโก้ ยังเป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนช่วยรักษาป่า และสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการหลายโครงการ รวมทั้งยังได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวมาโดยตลอด และยังเน้นให้เกิดการนำจุดเด่นของคุณภาพที่แตกต่างมาเป็นจุดขายเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้วย 

สำหรับการประกาศผลผู้ผ่านการประเมิน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพกาแฟ หรือ - Q Grader ที่ได้รับใบรับรองจาก Coffee Quality Institue (CQI) จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. คุณ สุชีรา ควัฒน์กุล Head Judge

2. คุณ วัชระ ควัฒน์กุล Sensoy Judge

3. คุณ จรูญ  แสงสงวน Sensoy Judge

4. คุณ รินทร์ลภัส ศิวชัยโรจน์ Sensoy Judge

5. คุณ อภิวัฒน์ เลี่ยมมินฟุล Sensoy Judge

6. คุณ สานิตย์ เจือจาน Sensoy Judge

7. คุณ ศักรินทร์ วนัชวงศ์ Sensoy Judge

8. คุณ ณัฎฐ์ เอกปิยะกุล Sensoy Judge 

โดยคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน ที่ผ่านเข้ารอบที่ได้นำไปสู่ขั้นตอนการชิม Espresso ทั้ง 15 ราย โดยไม่ได้เรียงลำดับและผลคะแนน ดังนี้ 

1. พิสุทธิ์  สุนทรวรรณ UNSPECIALROASTER

2. ธีระวัฒน์ คำพิทูล โรงคั่วกาแฟเพ็ดซะบูน

3. ปริทัศน์ ขจรคำ noteespresso

4. พงศกร ทองแท้ Santipanich Roaster Company

5. เจษฎา หอมจันทร์ บ้านหอมจันทร์

6. ฮานีฟา แสงทองอร่าม RoastBarn 

7. เอกลักษณ์ อนันท์เสน Caffacoffeemaker 

8. รุจิดา พิทักษ์ศิริพรรณ Cafe Curiositas

9. รัฐธรรมนูญ กาแก้ว bangkok coffee roasters

10. ศิระ จีระวัฒนาวงศ์  วาเรนทร์

11. ปรมินท์ สันติทฤษฎีกร  Doctor dripper Drip Science (Tak coffee Team)

12. พฤฒิพล อักษรกุล

13. อธิปพัฒน์  ศุภจารุพัฒน์

14. กฤษดา บุญมี HillxHan Roaster 

15. บุรวัชร วังวนสินธุ์ SLeaf Cafe - SCYST


สำหรับการประกาศผลรางวัล คาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายในวันนี้ โดยสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊คเพจ : Maehongson Coffee Roasting Competition (หรือพิมพ์การค้นหาเพจ : การแข่งขันคั่วกาแฟแม่ฮ่องสอน) 

ขอบคุณ .. ภาพ-ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...