" เครือข่ายอาชีวะ " ร้องขอรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญการอาชีวศึกษา ...

นายเศรษฐศิษฎ์  ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาขีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.) ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า.. เมื่อมีการเลือกตั้งสิ้นสุดในวันที่ 14 พ.ค. 2566  สิ่งที่ตามมาคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลคงจะเกิดขึ้นแน่นอน จึงขอวิงวอนพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งรัฐบาลขอให้จัดส่งคนที่จะมานั่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขอเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านการศึกษาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสำคัญและเข้าใจกับการจัดการศึกษาการอาชีวะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตกำลังคนของประเทศเป็นพิเศษ

นายเศรษฐศิษฏ์ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวถึง.. รัฐบาลใหม่ที่ผ่านการเลือกตั้งและเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตาม ที่ได้มากำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ พรรคการเมืองนั้นควรที่จะส่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาที่แท้จริงเพราะการจัดการศึกษาปัจจุบันนี้พบว่ามีปัญหาตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงจึงควรใช้มืออาชีพมาเป็นผู้โดยดูแลการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านวิชาชีพหรือด้านอาชีวศึกษา

ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะไม่ค่อยให้การส่งเสริมสนับสนุนเท่าที่ควรทั้งที่การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ผลิตคนเพื่อให้ไปประกอบอาชีพอิสระหรือเข้าสู่สถานประกอบการ จะต้องเป็นคนมีทักษะมีฝีมือที่เป็นเลิศ  ดังนั้นการที่จะให้การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ผู้เรียนมีฝีมือมีทักษะเป็นเลิศได้นั้นก็ต้องอยู่กับการให้การสนับสนุนจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณหรืออัตรากำลังคนหรือการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นรัฐบาลใหม่ก็ต้องมีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรให้สามารถพัฒนาอบรมได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบที่รัฐบาลใหม่หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับการอาชีวะในประเด็นเรื่องงบประมาณที่จะใช้สำหรับจัดฝึกสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สูงงบพัฒนาบุคลากรที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเช่นกันและที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรครูผู้สอนต้องเพียงพอหรืออย่างน้อยต้องจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อสนับสนุนการสอนและการทำงานธุรการไม่ว่าจะด้านการเงินพัสดุบัญชีสำหรับทุกวิทยาลัยอย่างเพียงพอ

นายเศรษฐศิษฎ์  ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ว่า.. จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้การอาชีวะศึกษาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่พัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศได้ตรงดังนั้นสิ่งที่เครือข่ายฯ ค.ร.อ.ท. ต้องการจะให้รัฐมนตรีฯ ดำเนินการเร่งด่วนคือ

1. เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านครุภัณฑ์ที่ทันสมัยงบประมาณฝึกอบรมส่งเสริมคุณวุฒิครูให้สูงขึ้น 

2. จัดหาตำแหน่งข้าราชการครูผู้สอนให้เพียงพอ

3. ตำแหน่งพนักงานราชการครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ ให้กับวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ 

เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) หวังว่ารัฐบาลใหม่จะให้ความสำคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาอาชีวศึกษาแห่งชาติ และเครือข่ายฯ พร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเต็มที่ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...