ม.เกษตร จับมือภาคีเครือข่ายร่วมยกระดับ “ ทุเรียนน้ำแร่ ” โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมระดับครัวเรือน ...

“ ทุเรียนน้ำแร่ ” โนนสุวรรณ ทุเรียนที่ดูดซับน้ำแร่ใต้ดินธรรมขาติ จากแดนดินถิ่นภูเขาไฟภาคอีสาน จึงได้รสชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ กลิ่นไม่แรง รสชาติหวานมัน กรอบนอกนุ่มใน  เนื้อนุ่มละมุนเหมือนคัสตาร์ด เป็นทุเรียนที่เกษตรกรเจ้าของสวนบอกว่าใครได้ลองลิ้มชิมรสจะติดใจ 100% ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เฉพาะพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการปลูก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด ในรูปแบบของการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชน เกษตรกรให้สามารถยกระดับ “ทุเรียนน้ำแร่” จาก อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ผลักดันเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ผลชุมชนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมระดับครัวเรือน 


30 พ.ค.66 :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับไม้ผลคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากไม้ผล ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด วิสาหกิจชุมชน พืชผักผลไม้ สายน้ำแร่ แดนดินถิ่นภูเขาไฟ(ในพื้นที่ ส.ป.ก.)อำเภอโนนสุวรรณ  ร่วมจัด กิจกรรมยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผลไม้ 2023 KU-พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศกาล “ทุเรียนน้ำแร่” ภายใต้โครงการเกษตร &เกษตร2021-23 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า.. การผลิตสินค้าและบริการของกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการปรับตัว และเสริมความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มก. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสำนักหอสมุด มก. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยร่วมกับชุมชน และร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด วิสาหกิจชุมชน พืชผักผลไม้ สายน้ำแร่ แดนดินถิ่นภูเขาไฟ(ในพื้นที่ ส.ป.ก.)อำเภอโนนสุวรรณ  ในการยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสสู่ภูมิภาค เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 


เทศกาล “ ทุเรียนน้ำแร่ ” ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค.66 ณ อาคารวิทยบริการ มก. นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของไม้ผลคุณภาพ และผลิตภัณฑ์จากไม้ผล ให้สามารถผลิตและเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจที่เป็นองค์ประกอบสร้างรายได้ ความมั่นคง และความกินดีอยู่ดีได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

หากท่านใดลองชิมแล้วติดใจในรสชาติของทุเรียนน้ำแร่ เทศกาล “ ทุเรียนน้ำแร่ ” โนนสุวรรณ จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 10 – 11 มิ.ย.66 ณ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’