" ค.ร.อ.ท. ภาคประชาชน " ขันน๊อตประธานบอร์ดอาชีวศึกษา เร่งขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารอาชีวะโดยเร่งด่วน ...

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) ในฐานะภาคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้ประธานบอร์ดอาชีวศึกษาได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกำหนดนโยบายการบริหารงานอาชีวศึกษาในเชิงรุกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะตั้งแต่มีบอร์ดอาชีวศึกษาจนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นประธานบอร์ดอาชีวะออกมาเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนอาชีวะสู่อนาคตให้สังคมได้รับรู้แต่อย่างใด หรือให้การบริหารงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 และอำนาจตาม พรบ.การอาชีวศึกษา 2551 มาตรา 11 ที่ระบุไว้ชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติสร้างความเป็นเลิศให้กับอาชีวศึกษาซึ่งมีภาคประชาชน และสถานศึกษาทั่วประเทศที่รอดูการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงการอาชีวศึกษาสู่อนาคตเพื่อให้ก้าวทันกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างภาคภูมิ

ประธาน.ค.ร.อ.ท. ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงบทบาทของบอร์ดอาชีวศึกษา ว่า.. อยากให้ได้ลงมาดูเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของอาชีวศึกษาในหลายๆเรื่องที่สำคัญต่อผู้เรียน ซึ่งตนได้ยื่นเรื่องไปตั้งแต่ประธานบอร์ดอาชีวะได้เข้ามารับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาดแคลนอัตรากำลังของข้าราชการสายบริหาร สายครูผู้สอน งบประมาณ การพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ การกำกับติดตามการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวะสู่ความเป็นคุณภาพและได้รับการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรซึ่งประธานบอร์ดอาชีวศึกษายังดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรอีกตำแหน่งหนึ่ง ได้รับทราบหรือแก้ปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจหรือการทำหน้าที่บริหารสถาบันให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพก่อนจะถดถอยมากกว่านี้  รวมถึงงานการบริหารงานบุคคลหรือด้านงบประมาณในแต่ละสถาบัน ไม่ทราบว่าประธานบอร์ดอาชีวศึกษาได้นำเสนอปัญหานี้เพื่อให้รัฐมนตรีได้รับทราบหรือไม่ อยากให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของบอร์ด ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีบางสถาบันการอาชีวศึกษาไม่มีผู้เรียนระดับปริญญาตรีแต่อย่างใดทั้งที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะขยายโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  ในเรื่องนี้ทางบอร์ดอาชีวศึกษาได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือจะแก้ปัญหาอย่างไร รวมถึงการสร้างหลักสูตรหรือการยุบหลักสูตรที่ไม่ทันเทคโนโลยีหรือทันความต้องการ  การบริหารงานบุคลากรของสถาบันที่ประสบกับปัญหาครูผู้สอนขาดแคลนในระดับปริญญาเพราะไม่มีการจัดทุนการศึกษาต่อของสถาบันแต่อย่างใดปัญหาเหล่านี้ควรจะได้รับการแก้ไขไม่อยากให้บอร์ดอาชีวศึกษาปล่อยผ่านละเลยจนเสียหายไปมากกว่านี้

ซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้ก็จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ค.ร.อ.ท. ขอฝากและอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ได้มาดูการทำงานของบอร์ดอาชีวะถ้าไม่ดีขึ้นหรือไม่มีคุณภาพก็น่าจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงใหม่ ไม่เช่นนั้นอาชีวศึกษาก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนก้าวทันโลกเทคโนโลยีได้เช่นกัน

ประธาน ค.ร.อ.ท.ได้ฝากความหวังถึงประธานบอร์ดอาชีวศึกษาและคณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความสนใจและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรอาชีวศึกษาให้มากกว่าที่ผ่านมา ขอให้คณะกรรมการบอร์ดได้มีแนวทางหรือนโยบายที่จะขับเคลื่อนอาชีวศึกษาซึ่งถือว่าอยู่ในระดับการผลิตกำลังคนออกสู่ตลาดแรงงานหรือสังคมโลกเพื่อให้ทุกองค์กรทุกภาคส่วนได้ยอมรับถึงคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาอย่างแท้จริงส่วนประเด็นเรื่องการตั้งศูนย์ความปลอดภัยในอาชีวศึกษาที่ประธานบอร์ดอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการทำงานไม่เกิดประโยชน์ในภาพส่วนควรจะมีงานวิจัยมารองรับนั้นไม่ทราบว่าประธานบอร์ดอาชีวะท่านได้เคยติดตามถึงผลกระทบด้านเด็กทะเลาะวิวาทของอาชีวะในภาพรวมหรือไม่ถ้าท่านได้ติดตามท่านน่าจะเข้าใจถึงบทบาทการทำงานของศูนย์ความปลอดภัยนี้  ตามที่ เครือข่าย ค.ร.อ.ท.ได้ติดตามก็เห็นว่าศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นนั้นสนองตอบและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลสอดส่องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนทำให้ทุกภาคส่วนยอมรับว่าอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เรียน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...