กรมประมง..จับมือภาคเอกชน จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มประมงพื้นบ้านสามร้อยยอด ...

ที่บริเวณชายหาดสามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เมื่อเวลา 08.30 น. วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 กรมประมง ร่วมกับ ชุมชนชาวประมง รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้ชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตำบลสามร้อยยอด จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล ภายใต้โครงการ “ รักษ์ทะเลสามร้อยยอด ” โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่าหนึ่งล้านตัว คืนสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศท้องทะเลไทย

        

นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า.. จากการเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจจากปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัยภายนอกประเทศ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่เกิดจากหลายสาเหตุ ส่งผลให้ในทุกมิติในภาคการทำการประมงได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยเฉพาะด้านการสร้างรายได้จากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงที่ลดลง ผันแปรตามปริมาณสัตว์น้ำ และระบบนิเวศที่มีปริมาณสัตว์น้ำไม่เพียงพอต่อแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอาหารทะเล เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง รสชาติดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลสามร้อยยอด ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ร่วมกับชุมชนชาวประมง รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้ชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตำบลสามร้อยยอด จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล ภายใต้ชื่อโครงการ “ รักษ์ทะเลสามร้อยยอด ” โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,050,020 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล 50,000 ตัว ลูกพันธุ์ปูม้า 1,000,000 ตัว และแม่พันธุ์ปูม้า (มีไข่นอกกระดอง) 20 ตัว เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีมีกิจกรรมการวางซั้งกอ จำนวน 30 ต้น เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่หาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมง และสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 
    

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลให้มีศักยภาพด้านประมง ทั้งในมิติความหลากหลาย และปริมาณสัตว์น้ำ ให้มีปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการบริโภคสัตว์น้ำของประชาชนอย่างยั่งยืน และให้อาชีพชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น ในรูปแบบการนำผลผลิตสัตว์น้ำที่จับมาได้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนประมงพื้นบ้านต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’