🎉🎉🎉🎉 4 ปี สกสว. 🎉🎉🎉🎉

“ การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่ปรากฎขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 2560 ได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือระบบ ววน.ที่หลอมรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในเชิงนโยบาย หน่วยการสนับสนุนและบริหารจัดการทุนวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการวิจัยและการขับเคลื่อนเพื่อใช้ประโยชน์จากการวิจัย ภายใต้เป้าหมายของการสร้างผลกระทบของงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม  เพื่อตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ”

“ เคลื่อนไทยด้วย ววน. ”

#สกสว. #เคลื่อนไทยด้วยววน. #4ปีสกสว. #กองทุนววน. #เคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...