🎉🎉🎉🎉 4 ปี สกสว. 🎉🎉🎉🎉

“ การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่ปรากฎขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 2560 ได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือระบบ ววน.ที่หลอมรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในเชิงนโยบาย หน่วยการสนับสนุนและบริหารจัดการทุนวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการวิจัยและการขับเคลื่อนเพื่อใช้ประโยชน์จากการวิจัย ภายใต้เป้าหมายของการสร้างผลกระทบของงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม  เพื่อตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ”

“ เคลื่อนไทยด้วย ววน. ”

#สกสว. #เคลื่อนไทยด้วยววน. #4ปีสกสว. #กองทุนววน. #เคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters ” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขาย ย้ำส่งมอบประสบการณ์ 3 ดี แก่นักท่องเที่ยว ...