" ผอ.เทคนิคมีนบุรี " ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ย้ำความปลอดภัย เรียนอย่างมีความสุขและจบอย่างมีคุณภาพ ...

ที่ ห้องประชุมสุธี - ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ อาคาร 6 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี / เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 527 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนขณะเข้ามาศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี การบริการด้านต่างๆ กฎระเบียบและระบบการเรียนการสอน ตลอดจนได้ทำความรู้จักกับผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัย 

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า.. การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายให้ทุกสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้เรียนมีความปลอดภัยมีความสุข ไม่ว่าผู้จะเรียนอยู่ในสถานศึกษาหรือฝึกในสถานประกอบการก็เหมือนกัน ต้องปลอดจากอบายมุข ยาเสพติด ความรุนแรงต่างๆ การจัดปฐมนิเทศในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบงานต่างๆสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอนวิธีการรับบริการและตอบข้อคำถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนนักศึกษาต้องการทราบ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาอย่างมีความสุข จนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้อย่างภาคภูมิใจ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...