มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “ สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ ” ขับเคลื่อนงานธรรมให้กว้างไกล พัฒนาสังคมไทยให้เป็น “ สังคมรมณีย์ ” เริ่มสะสมบุญกันได้แล้ววันนี้ - 28 พ.ค.นี้ ...

(20 พฤษภาคม 2566) มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดกิจกรรม “ สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ อาจารยบูชา 30 ปี พุทธทาสละสังขาร ” ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยในปี 2566 เป็นโอกาสครบรอบ 12 ปีของมูลนิธิฯ และเป็นวันครบรอบการมรณภาพ 30 ปี ของท่านอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งเป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล การมุ่งหมายนำพาผู้คนให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เกิดความร่วมมือกันกับพุทธศาสนิกชน ในการนำพาสันติสุขและการหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัตถุบริโภคนิยม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธธรรม และสร้างสานเครือข่ายภาคีทางธรรม


สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมธรรมสังสรรค์ภายใต้แนวคิด “ สร้างสรรค์สังคมรมณีย์…12 ปี สวนโมกข์กรุงเทพ ” ด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวัดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ตลอดจนภาคีขับเคลื่อนงานด้านธรรมะ ฝ่ายฆราวาส สตรี และผู้คนในแวดวงใหม่ๆ ที่มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนา รวมถึงองค์กรการบริหารต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิ กลุ่มงานวัดวิถีใหม่ เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที เครือข่ายขับเคลื่อนองค์กรรมณีย์ กลุ่มงานธรรมมาตา และสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ตื่นตาตื่นใจไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Transformation) มาปรับใช้ในงานบุญ เพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป


โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถ่ายทอดความเป็นมา 12 ปีสวนโมกข์์กรุงเทพฯ ธรรมพรเพื่อการสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ พระธรรมเทศนา “ ธรรมะบำบัดความป่วยจริงหรือ ครั้งที่ 47 ” การบรรยายธรรม “ ทำอะไรก็ธรรม รอบพิเศษ ” การรับฟังธรรมบรรยาย “ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2566 ” ตอน “ รมณีย์ต้องกลับมา ” กิจกรรมฟังธรรมตามกาล กิจกรรมจากพระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม การเสวนา “ การใช้ไอทีในการจัดตั้งวางระบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ” และ กิจกรรม The Last Moment เปิดตัวสารคดีชุดใหม่ “ กว่าพุทธทาสจะได้ละสังขาร เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ” การสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังธรรม สมาธิภาวนารับอรุณ เปิดบันทึกสุดท้ายก่อนเส้นเลือดในสมองแตก และการร่วมกันสร้างธรรมบันดาลใจให้กับสตรีและปฏิบัติบูชา โดยการจัดงานจะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายละเอียดกิจกรรมทุกกิจกรรม อ่านได้ที่

https://main.bia.or.th/BlogDetail/event/88 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters ” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขาย ย้ำส่งมอบประสบการณ์ 3 ดี แก่นักท่องเที่ยว ...