วว. ร่วมงาน Sustainability Week 2023 @ บริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน ...

ที่ บริษัท ฝาจีบฯ จังหวัดปทุมธานี / เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Sustainability Week 2023 ซึ่งบริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน 


โอกาสนี้ มิสเตอร์ฮิสะโตชิ อิสุโบะ กรรมการบริษัท ฝาจีบฯ และ นายโอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบฯ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โอกาสนี้  ผอ.ศนพ. ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และร่วมกิจกรรมการผลิต “ บล็อกปูพื้น ” จากฝาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยจัดการขยะพลาสติก ให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดการใช้ประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิจัยของ วว. กับบริษัท ฝาจีบฯ ภายใต้ “ โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในโรงงาน ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ส่งเสริมต่อยอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
อนึ่ง ความร่วมมือ ระหว่าง วว. และ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์งานวิจัยพัฒนาเพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถแล้ว ยังเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular  economy มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด หรือพัฒนาวัสดุรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้น Low carbon  ส่งเสริมการใช้ซ้ำและให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิต ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตมาเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อันจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green economy อย่างเป็นรูปธรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters ” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขาย ย้ำส่งมอบประสบการณ์ 3 ดี แก่นักท่องเที่ยว ...