วว. วิจัยพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs เพิ่มศักยภาพการผลิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ...

“ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ” ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จากผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยภายในประเทศ สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับผู้นำไปใช้ เป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) ภายใต้ โครงการวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค (Big Rock) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัยนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณค่าและสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “ เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs ” จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้..

1) เครื่องอบแห้งผลไม้ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก มีโครงสร้างแบบรูปทรงกระบอก ช่วยให้การกระจายความร้อนภายในห้องอบแห้งมีความสม่ำเสมอและทั่วถึง ใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งใช้งานขนาด 2x2 ตารางเมตร ระยะเวลาอบแห้ง 3-5 วัน อัตราการผลิต 2,000 ผลต่อครั้ง โดยนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัล Bronze Prize จากการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและส่งประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย วว. ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2) เครื่องแบนกล้วยแบบต่อเนื่อง สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก เพื่อบีบกล้วยให้แบนหลังจากการอบแห้ง ช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่มีคุณภาพ ขนาดชิ้นสม่ำเสมอ ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและลดการปนเปื้อน สามารถปรับตั้งระดับความหนา-บาง ของชิ้นกล้วยได้ อัตราการผลิต 2,000 ผลต่อชั่วโมง

3) เครื่องทับกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกล้วยแผ่นม้วน เพื่อทับกล้วยให้เป็นแผ่นแบนก่อนจะนำไปอบแห้ง ช่วยให้กล้วยแผ่นมีความบางสม่ำเสมอ ก่อนจะนำไปม้วนเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยม้วน อัตราการผลิต 500 ผลต่อชั่วโมง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า.. เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่ง วว. วิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เกษตรกร ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นและมีความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัย วว. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน


“... วว. พร้อมนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจัดระเบียบองค์ความรู้แล้ว เข้าไปตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม...” ผู้ว่าการ วว.กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์ เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs ติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. (วีรยุทธ พรหมจันทร์) โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9129 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : weerayuth_p@tistr.or.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...