มหาสงกรานต์ปีนี้ ปักษ์ใต้หรอยแรงตลอดทั้งเดือนเมษายน ...

ททท.ภูมิภาค ภาคใต้ ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้ สงกรานต์ออนเดอะบีช (Songkran on the beach) มหาสงกรานต์ปีนี้ 14 จังหวัดภาคใต้หรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2566 

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคใต้ ททท. ได้ให้ข่าวการท่องเที่ยวภาคใต้ว่า.. สงกรานต์หน้าร้อนปีนี้ หรือ เมษายนเดือนแห่งสงกรานต์ปี2566 นี้นักท่องเที่ยวเที่ยวใต้คึกคักคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนในภาคใต้14จังหวัดเกือบ 5 ล้านคน/ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้เงินสะพัดประมาณกว่า 40,000 ล้านบาท เนื่องด้วย2ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ COVID จำเป็นต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงไม่ได้จัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ได้ ดังนั้นในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ จึงได้วางกลยุทธ์กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ช่วงหน้าร้อนเดือนเมษายนเป็นเทศกาลสงกรานต์และเล่นน้ำทะเลใต้”สงกรานต์ออนเดอะบีช”คลายร้อน14จังหวัดภาคใต้ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 ยังสามารถสื่อสารการตลาดขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ ตามสโลแกน “เที่ยวใต้ : สะดวกสบาย ทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสประสบการณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการ นำเสนอการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์วิถีไทยแบบวิถีใต้ กับ Theme “มหาสงกรานต์ปีนี้14จังหวัดภาคใต้หรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 & ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้สงกรานต์ออนเดอะบีช“ เพื่อกระจายการเดินทางเที่ยวใต้ได้ตลอดทั้งเดือนไม่กระจุกตัวในช่วงเวลา 13-15 เมษายน พร้อมถือโอกาสกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อสร้างความสมดุลท่องเที่ยวไปสู่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยเฉพาะเมืองรองจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนญาติมิตรลูกหลานเพื่อนฝูงชวนกันเที่ยวใต้ได้ตลอดทั้งเดือนกับวิถีวัฒนธรรมสงกรานต์งานบุญวิถีไทยแบบวิถีใต้ นอกจากนี้แนวคิดสงกรานต์ปีนี้ ตลอดเดือนเมษายน 2566 จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ชวนเที่ยวปักษ์ใต้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แล้วจะเป็นการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวผลปัจจัยบวกให้ลูกหลานมีการเดินทางกลับบ้านกลับ ภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมญาติทำบุญวันปีใหม่ไทยวิถีไทยแบบวิถีใต้ ซึ่งเป็นประเพณีที่สามารถขยายผลการท่องเที่ยวภาคใต้คลายร้อนเล่นน้ำสงกรานต์สู่การเล่นน้ำทะเลภาคใต้ได้14จังหวัดซึ่งมีจุดขายต่างกันส่งผลกระตุ้นให้เกิดการเดินทางภาพรวมทั่วประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

นางสงกรานต์ ประจำปี 2566 นามว่า.. นางกิมิทาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี (บัวชนิดหนึ่ง) อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังมหิงส์ (กระบือ) เป็นพาหนะ

พยากรณ์สงกรานต์ปีนี้ ได้ทำนายไว้ว่า..

“ เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีกันย์ ชื่อปฐวี (ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ทำนายว่า ฝนกลางปีอุดม เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขฯ ”กิจกรรมวันสงกรานต์หลักๆ ในประเทศไทย ประกอบด้วย..

13 เมษายน เรียกว่า “ วันมหาสงกรานต์ ” และถือเป็น “ #วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ” ทางภาคใต้เรียกว่า “ วันเจ้าเมืองเก่า ” หรือ “ วันส่งเจ้าเมืองเก่า ” เพราะเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์

14 เมษายน เรียกว่า “ วันเนา ” และถือเป็น “ #วันครอบครัว ” ทางภาคใต้เรียกว่า “ วันว่าง ” คือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาเมืองชาวบ้านงดการทำงานออกไปทำบุญที่วัดหรือศาสนสถาน

15 มษายน เรียกว่า “ วันเถลิงศก ” ถือว่าเป็น “ #วันเริ่มจุลศักราชใหม่ ” ทางภาคใต้เรียกว่า “ วันรับเจ้าเมืองใหม่ ” คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่มารับหน้าที่ดูแลรักษาเมืองแทนองค์เดิม


สงกรานต์ ปีใหม่ไทย ปีนี้ ททท. ขอส่งความปรารถนาดีมายังนักท่องเที่ยวทุกท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรือง สุขสำราญใจ เบิกบานถ้วนหน้า ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง...

การตลาดกระตุ้นและส่งเสริม การท่องเที่ยวภูมิภาคภาคใต้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ กับ Theme “มหาสงกรานต์ปีนี้14จังหวัดภาคใต้หรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 & ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้สงกรานต์ออนเดอะบีช” ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีจุดขายน่าสนใจน่าท่องเที่ยว แต่ต่างกันไป สามารถติดตามสอบถามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ เที่ยวใต้byททท. , เพจ สำนักงาน ททท.ภาคใต้ทั้งหมด และเพจ Online เครือข่าย #ชวนเที่ยวสงกรานต์วิถีไทยวิถีใต้เล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้ได้ตลอดเดือนเมษายน ปี 2566


“ เที่ยวสงกรานต์ปักษ์ใต้ 14 จังหวัด ปีนี้ แนะนำ หรอยแรง ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2566 & ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้สงกรานต์ออนเดอะบีช (Songkran on the beach) ” ดังนี้..

1. นครศรีธรรมราช

Hi-Light สงกรานต์แห่นางดานเมืองนครฯ “ เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์นครศรีธรรมราช ” @11-14 เมษายน2566 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชและตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์สรงน้ำพระธาตุเมืองนคร และ เล่นน้ำทะเลคลายร้อน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดทั้งเดือน ”

2. สงขลา

Hi-Light หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ สงกรานต์สงขลา สงกรานต์ด่านสะเดา (หาดใหญ่สงกรานต์เฟสติวัล@7-9 เมษายน2566 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล / หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์@12-15 เมษายน2566 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ3 และแยกธรรมนูญวิถี / Amazing Thailand Fun Fest 2023 @15-16 เมษายน 2566 ณ หาดชลาทัศน์ สงขลา)

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์สรงน้ำหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด@วัดพะโคะ และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดสงขลา ตลอดทั้งเดือน ” หรือ “ เที่ยวมิดไนท์สงกรานต์ด่านนอกตลอดทั้งเดือน ”

3. ภูเก็ต

Hi-Light The Water Fun EDM / TECHNO & Music Songkran Festival (BIG ISLAND WATER FUN มาซ่าส์สงกรานต์ที่ภูเก็ต@12-16เมษายน2566 ณ ลานเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า / สงกรานต์โนแอล@13เมษายน2566 ณ ถนนดีบุก อ.เมือง / ANDAMANDA SONGKRAN FESTIVAL @14เมษายน2566 ณ สวนน้ำอันดามันดา อ.กระทู้ / Blue Tree Songkran Techno Music Festival 2023@14-15เมษายน2566 ณ สวนน้ำบลูทรี ฯลฯ)

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์บรรยากาศเมืองเก่าภูเก็ต และเที่ยวสวนสนุกสวนน้ำ & เล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดภูเก็ตตลอดทั้งเดือน ”

4. พังงา

Hi-Light สงกรานต์เมืองเก่าตะกั่วป่า@11-13 เมษายน 2566 ณ ย่านเมืองเก่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์ Unseen เกาะผ้า และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดพังงาตลอดทั้งเดือน ”

5. กระบี่

Hi-Light สงกรานต์มหัศจรรย์ธารน้ำกระบี่

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์สรงน้ำพุทธคยาแดนใต้@ วัดบางโทง และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดกระบี่ ตลอดทั้งเดือน ” 6. สุราษฎร์ธานี

Hi-Light “ สงกรานต์คาร์นิวัลและอุโมงค์น้ำ ” @สุราษฎร์ธานี และวันสงกรานต์สมุยเริงร่า เฮฮาหน้าทอน @13เมษายน2566 ณ บริเวณตลาดหน้าทอน และ บริเวณชุมชนหาดละไม เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

จุดขายตลอดเดือน “ เที่ยวสุราษฎร์ สาดสงกรานต์ เบิกบานใจ ” , “ สงกรานต์สรงน้ำหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่@วัดดอนสัก และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดทั้งเดือน ”

7. ระนอง

Hi-Light สงกรานต์มหานครน้ำแร่ @ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง 

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์แช่น้ำแร่ระนอง และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดระนองตลอดทั้งเดือน ”

8. ชุมพร

Hi-Light สงกรานต์ชุมพรประตูสู่ทะเลอ่าวไทย

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์สรงน้ำเจดีย์วัดร้างที่ถูกลืม@วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม อ.เมือง และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดชุมพรตลอดทั้งเดือน ”

9. พัทลุง

Hi-Light สงกรานต์เมืองลุงถนนข้าวสังข์หยด

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์หาดแสนสุขลำปำ-ย่านทะเลน้อย และเล่นน้ำทะเลน้อยคลายร้อนจังหวัดพัทลุงตลอดทั้งเดือน ”

10. ตรัง

Hi-Light สงกรานต์นครตรัง@12-13 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95 อ.เมือง / เทศกาลอาหารดีสิเกา & ตักบาตรน้ำหอม @11-13 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ & วัดเขาแก้ว อ.สิเกา 

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์ตรังปังปุริเย่เที่ยวเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดตรังตลอดทั้งเดือน ”


11. สตูล

Hi-Light ประเพณีสงกรานต์และนมัสการหลวงพ่อแก่ @12-15 เมษายน 2566 ณ วัดดุลยาราม จ.สตูล

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์สตูลสนุกคูณสองต้องเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจงหวัดสตูลตลอดทั้งเดือน ”

12. ยะลา

Hi-Light มิดไนท์สงกรานต์2023 @ 13 เมษายน 2566 ณ เทศบาลนครยะลา & สงกรานต์เบตงยะลา

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์ชมทะเลหมอกเบตง และเล่นน้ำทะเลสาบบางลางคลายร้อนจังหวัดยะลาตลอดทั้งเดือน ”

13. นราธิวาส

Hi-Light สงกรานต์ถนนข้าวเกรียบ(กรือโป๊ะ) เมืองนราธิวาส @13 เมษายน 2566 ณ ถนนประชาภิรมย์ จังหวัดนราธิวาส

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์เที่ยวเล่นน้ำทะเลคลายร้อนอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส ตลอดทั้งเดือน ” หรือ “ สงกรานต์เที่ยวพุทธมณฑลนราธิวาส @วัดเขากง เมืองนราธิวาส ตลอดทั้งเดือน ”

14. ปัตตานี

Hi-Light สงกรานต์ถนนข้าวยำปัตตานี & สงกรานต์เที่ยวย่านเมืองเก่าปัตตานี 

จุดขายตลอดเดือน “ สงกรานต์เที่ยวเล่นน้ำทะเลคลายร้อนหาดแหลมตาชี จ.ปัตตานี ตลอดทั้งเดือน ”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...