สถานีวิจัยลำตะคอง วว. บริการ “ จุดพักรถ...พักผ่อน ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 - 15 เม.ย. 2566 ...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดจุดบริการ “ พักรถ...พักผ่อน ” บริเวณสถานีวิจัยลำตะคอง วว. ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2566 เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่าน ถนนมิตรภาพ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 184 มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แวะจอดพักรถ พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง พร้อมเข้าห้องน้ำ เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า.. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วว. ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดยเปิดจุดบริการ “ พักรถ...พักผ่อน ” ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2566 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 184 มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แวะจอดพักรถ พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง พร้อมเข้าห้องน้ำ เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนภาครัฐ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล


อนึ่ง สถานีวิจัยลำตะคอง...แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยู่ภายใต้สังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ โดยเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของ วว. เป็นแหล่งต้นน้ำงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่เกษตรกรในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่ 1 และหลังที่ 2 ที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดและจำลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตพรรณไม้ ตลอดจนเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน แหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. ได้ที่ โทร. 044 390 107 หรือที่ E-mail : lamtakhong@tistr.or.th ...

*** พิกัด สถานีวิจัยลำตะคอง ***

https://maps.apple.com/?auid=11816496567967270192&ll=14.770767,101.519372&lsp=7618&q=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81&_ext=EiYpzeCUXkDELEAxvh9t0qNQWUA5Gv+ZnDUXLkBBg5SOKKNwWUBQDA%3D%3D&t=h ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...