วว. ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ร่วมอบรมฟรี ! เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 ...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมฟรี ! เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Online ในหัวข้อ “ มารู้จักกับมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 13 มาตรฐาน ” ได้แก่..

- มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ดูนก ดูผีเสื้อ ดูพรรณไม้ป่า ล่องแก่ง ปีนหน้าผา ดำน้ำ 

- การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) แคนู/คายัค (Canoe/Kayak) 

- มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว

- มาตรฐานการจัดกิจกรรม Eco Lodge เพื่อการท่องเที่ยว 

- มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ตสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว 

- มาตรฐานการจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว


ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การยกระดับมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวไทยให้ปลอดภัยและยั่งยืน การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อการรับรองมาตรฐาน และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวไทย 13 มาตรฐาน 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. (คุณผาสุก จีระพันธ์ และคุณจิราวรรณ แก่นไทย) โทร. 089 900 5308 สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://forms.gle/9W3eezbke5gs5M6cA และสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมิน ได้ที่ https://forms.gle/AMjqrwphKXxJbBvHA ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...