มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง จัดงานทำบุญ​ โอกาส “ ครบรอบ 21 ปี มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ” เพื่อความเป็นสิริมงคล และ รำลึกถึงการก่อตั้งมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ...

ที่ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร / เมื่อเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง จัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาส “ ครบรอบ 21 ปี มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ” ขึ้น ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล และ รำลึกถึงการก่อตั้งมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง นำโดย นายสุประวัติ ปัทมสูต (ศิลปินแห่งชาติ) ประธานกรรมการ และ นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นกรรมการ และเลขานุการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง พร้อมด้วย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ และศิลปินนักแสดงมาร่วมงาน อาทิ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์, พิศมัย วิไลศักดิ์ (ศิลปินแห่งชาติ), ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อรัญญา นามวงศ์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, นีรนุช ปัทมสูต, น้ำเงิน บุญหนัก, ธัญญา – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สินจัย เปล่งพานิช, ทาริกา ธิดาทิตย์, กอบสุข จารุจินดา, อรสา พรหมประทาน, นคร วีระประวติ, มาตรา ไพรหิรัญ, ชรัส เฟื่องอารมย์, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, นัฏฐา ลอยด์, ณัฐนี สิทธิสมาน, ดารณีนุช ปสุตนาวิน, ดีใจ ดีดีดี(ผัดไท), ปิยะ เศวตพิกุล, นนทิยา จิวบางป่า, สุชาติ ชวางกูร, ประดิษฐ์ สมดังเจตน์,  ปิยสุดา จันทรสุข, อธิคม นลินตระกูล, อารยา เลิศสรรค์ศรัญย์ เป็นต้น


มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 จนมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 21 ปี  เดิมใช้ชื่อว่า “ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ” โดยมี นางจุรี  โอศิริ (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นประธานกรรมการคนแรก ต่อมาในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักแสดงรุ่นใหม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง โดยมี นายสุประวัติ ปัทมสูต (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นประธานกรรมการคนปัจจุบัน ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือศิลปินนักแสดงที่ประสบภาวะเจ็บป่วย ยากไร้ ขาดที่พึ่งพา และให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนักแสดงตามความจำเป็น และดำเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ขวัญและกำลังใจแก่นักแสดง รวมถึงดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ  เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดมา ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...