ทอ. จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน ...

ที่ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ / เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566) กองทัพอากาศ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมี พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมลงนาม

สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน และบูรณาการความร่วมมือของกองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน และให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ และผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งการเคลื่อนย้ายลำเลียง หรือการขนส่งไปยังสถานพยาบาล โดยให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ
ซึ่งการจัดทำบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติระหว่างกองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...