กรมการท่องเที่ยว จับมือ ออมสิน ยกระดับที่พักเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ คงเสน่ห์และมีอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน ...

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา พร้อมจัดกิจกรรมล้อมวงชวนกันคุย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based Development) ณ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2566

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ร่วมกับธนาคารออมสิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสินเขตน่าน และหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนธนาคารออมสิน 9 เพื่อเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา และแนะนำผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในการเตรียมพร้อมยกระดับสู่เกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge และร่วมจัดกิจกรรม พร้อมเป็นวิทยากรในเวทีล้อมวงชวนกันคุย "แนวทางการพัฒนาที่พัก โฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชน ให้คงเสน่ห์และมีอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน" โดยมีผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ เข้าร่วมกว่า 33 ราย 
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน ที่พัก โฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวชุมชน ให้ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน สร้างรายได้ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ...

จะ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...