สรอ.-สสส. และ ภาคี จับมือจัดประชุมวิชาการอัดแน่นความรู้ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีให้คนวัยทำงาน ...

สรอ., สสส. จับมือ 5 ภาคี เครือข่ายจัดประชุมวิชาการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จการดำเนินงานงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่คนวัยทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วมตามนโยบายรัฐ พร้อมจัดพิธีมอบโล่รางวัล-ใบรับรองให้องค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ Wellness Center ก่อนขยายโครงการสู่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ หวังเพิ่มศักยภาพการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

ที่ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น / เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ " เสริมพลังกาย สร้างพลังความรู้ สู่สุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) " ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมกับ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) และ สำนักงานประกันสังคม มาร่วมแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ดำเนินงานนำไปสู่การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่คนวัยทำงานในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 

นายแพทย์ภัทรพล กล่าวว่า.. การประชุมวิชาการในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบการต้นแบบด้าน Wellness Center และพิธีมอบใบรับรองให้แก่สถานประกอบการต้นแบบด้าน Wellness Center ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบเชิงรุกที่ให้พนักงานภายในสถานประกอบการแบบองค์รวม โดยอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของสถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ(Health Read) และพนักงานทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน ในสถานประกอบการให้สามารถได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงและผู้ประกอบการยังสามารถนำค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเหล่านี้ไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย


นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเวทีเสวนาวิชาการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่คนวัยทงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ เรื่องการสานพลังร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการก้าวที่ยิ่งใหญ่ของกลไกศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน การบรรยายเรื่องทิศทางโครงการ Healthy Living จากวันนั้นถึงวันนี้และก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้า รวมถึงมีการร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อทำอย่างไรจึงจะขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานให้ประสบความสำเร็จในมุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน และการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพคนวันทำงานจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯ รวมกว่า 30 แห่งอีกด้วย“ การสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรในสถานประกอบการรวมถึงการสร้างวิถีให้เกิดการทำงานในรูปแบบ Healthy Living ได้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้และมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่สถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการจึงเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญเพราะนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการเติบโตขององค์กรรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพแรงงานของสถานประกอบการในประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้ ” นายแพทย์ภัทรพล กล่าว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...