" ผู้ว่าฯ เมืองพญาแล " ให้กำลังใจ ชาวอาชีวะ-สาธาณสุข-ปปส. ทำแผนบูรณาการต้านยาเสพติด เชิงพื้นที่ ...

เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2566 ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) โดย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยมีนายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และคณะครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และมีสถานศึกษาในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ จาก 31 สถานศึกษา ภาครัฐ 25 แห่ง เอกชน 6 แห่ง เข้าร่วมจัดทำแผนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


' ทวีศักดิ์ คิ้วทอง '
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.)

ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา คือ ป้องกัน ค้นหา บำบัดรักษา เฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ และ ตามยุทธศาสตร์ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่.. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายฯ  ครอบคลุมถึงสารเสพติดที่ระบาดในวัยรุ่น ได้แก่ กัญชา กระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งมีแผนการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมรุนแรงหรือเหตุทะเลาะวิวาท เน้นการคัดกรองผู้เรียน ในมิติของสภาพแวดล้อม และมิติของความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือที่ถูกต้องนำสู่การสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง มุ่งเป้าสู่ผลความสำเร็จ  out put และ out come ตามทฤษฎีระบบของการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป


และ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการจัดทำแผนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ โดยท่านผู้ว่าฯได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายประเทศชาติให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...