มีกิจกรรมอะไรบ้าง ? ในงาน “ มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ ”

งาน “ มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” นอกจากจะเป็นการเปิดตัว Grand Opening เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการประกาศพื้นที่พิเศษและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์แบบ FOODS TALKS WALKS ARTS ให้ได้เข้าร่วมกันแบบชิค ๆ ถึง 7 จุด ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ บริเวณถนนนครนอกย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จุดไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างมาลองดูกัน

นาวาอากาศเอก ' อธิคุณ คงมี '
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

จุดที่ 1 ท่าเรือเซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์ 

*เฉพาะวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-20.30 น.

- พิธีเปิด Grand Opening ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. และผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีเปิด โดยมีการแสดง แสง สี เสียง ชุด “ มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ” กำกับการแสดงโดย ‘ศุภักษร’ ผู้กำกับชื่อดัง บอกเล่าเรื่องราวของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมพลุดอกไม้ไฟเทคนิคพิเศษได้บริเวณท่าเรือต่าง ๆ ที่ใกล้บริเวณจัดงาน และสามารถชม Live สดได้ทาง www.facebook.com/DASTATHAILAND ตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น.

จุดที่ 2 โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

1. กิจกรรม DASTA TALKS ล้อมวงคุย : ร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

17 มีนาคม 2566 

เวลา 09.00-15.30 น. ณ เวทีกลางโรงสีแดง

- กิจกรรมเสวนาภายใต้การขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)

เวลา 15.31 – 16.30 น. ณ ห้องมรดกโลก

- กิจกรรมเสวนา “ บทบาทของ อพท. ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ”

18 มีนาคม 2566 ณ ห้องมรดกโลก

เวลา 13.30 – 14.30 น. 

- กิจกรรมเสวนา “ มาตะ ลุ่มน้ำ ” การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

เวลา 14.31 – 15.30 น. 

- กิจกรรมเสวนา “ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ” (CBT) เครื่องมือสู่การสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

เวลา 15.31 – 16.30 น. 

- กิจกรรมเสวนา “ ควายปลัก ” จากควายบ้านสู่ระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

19 มีนาคม 2566 ณ ห้องมรดกโลก

เวลา 14.01 – 15.00 น. 

- กิจกรรมเสวนา “ ข้าวสังข์หยด ” สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เวลา 15.01 – 16.00 น

- กิจกรรมเสวนา “ วิถีคน วิถีโหนด ” การยกระดับภูมิปัญญาสูู่ของมีค่าทางการท่องเที่ยวอย่างยืน 

เวลา 16.01 – 17.00 น. 

- กิจกรรมเสวนา “ โนรา ” การประยุกต์มรดกวัฒนธรรมสู่การอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย 

ติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ www.facebook.com/DASTATHAILAND

2. กิจกรรม ' SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY ' 

วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น.

- นิทรรศการ ' SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY '

- ชิมอาหารจานพิเศษในบรรยากาศสบาย ๆ จาก ' SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY ' และเมนูอาหารถิ่นจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

3. ร้านคราฟท์

วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น.

- ชมและเลือกซื้องานคราฟท์จากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากลูกปัดโนรา ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ผ้าบาติก ฯลฯ

4. กิจกรรมการแสดง

วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 เวลา 15.30-20.00 น.

โครงการนาฏยรังสรรค์สู่ชุมชน ประจำปี 2566 : ชมการแสดงทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

จุดที่ 3 ไททันโปรเจ็กต์สเปซ

17-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-18.30 น. (นิทรรศการต่อเนื่องที่จัดในวันพฤหัส-วันอาทิตย์จนถึงเดือนมิถุนายน 2566)

1. นิทรรศการ ‘ NORA SHADOW ’ - ใต้เงาบรรพกาล โนรานาฏกร นำเสนอเรื่องราวของ " โนรา " ผ่านเลนส์ของศิลปะหลากแขนง เชื่อมต่อวัฒนธรรมโบราณกับโลกปัจจุบัน

16-18 มีนาคม 2566 เวลา 19.00-20.30 น. (ต้องจองบัตรล่วงหน้า)

2. ART ละครดังฝรั่งเศส แปลเป็นฉบับพากย์ไทยในการดูแลของ ‘ ครูป้อม ’ กำกับโดย ภัทรสุดา อนุมานราชธน โดยมีการเสวนาหลังการแสดง

บัตรราคา 200 บาท บัตรนักเรียนราคา 100 บาท จองบัตรที่คุณกาน 082 894 1491

จุดที่ 4 ถนนนครนอก ตั้งแต่แยกยะหริ่ง (มีการปิดการจราจรเพื่อเป็นถนนคนเดิน ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น.)

17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น.

1. นิทรรศการวิชาการสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษา , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา

2. กิจกรรม “ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน ” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

3. ‘ FOOD TRUCK IN OLD TOWN ’ ชิมอาหารเทรนดี้ และบรรยากาศแบบฟู้ดทรัคบุกเมืองเก่า

จุดที่ 5 ตรอกต้นหลิว (ท่าน้ำตรงข้ามแยกยะหริ่ง)

17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น.

โซนกิจกรรม ‘ สงขลาเข้าท่า ’ : โซนกิจกรรม ‘ สงขลาเข้าท่า ’ : ร่วมทำ WORKSHOP เท่ ๆ และชมสินค้าเก๋ ๆ วิถีชุมชนเกาะยอ แบบ ' สงขลาเข้าท่า '

จุดที่ 6 สงขลาสเตชั่น

17-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-21.00 น.

นิทรรศการภาพถ่าย ' วิถีลุ่มน้ำ วิถีสงขลา ' : ชมภาพถ่ายจากหลากหลายช่างภาพ สะท้อนวิถีแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเมืองเก่าสงขลา

จุดที่ 7 ย่านเมืองเก่าสงขลา

‘ EXCLUSIVE WALKING TOUR ’ เดินทอดน่อง มองเมืองเก่า (ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)

18 มีนาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 น. 

1. เส้นทางท่องเที่ยว The City of Lagoon : ทอดน่องล่องเลสาบสงขลา สัมผัสวิถีชีวิตและความผูกพันกับสายน้ำของผู้คนในทะเลสาบสงขลา นั่งเรือหางยาวไปกับชาวประมง ร่วมให้อาหารปลาและชมทิวทัศน์อันงดงาม เรียนรู้และลิ้มรสเมนูอาหารพื้นเมืองแท้ ๆ พร้อมดื่ม ด่ำกับบรรยากาศยามเย็นริมทะเลสาบสงขลา

19 มีนาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 น.

2. เส้นทางท่องเที่ยว The Singora in Harmony : ยลวิถีเมืองเก่าสงขลา

สัมผัสเรื่องราวความงดงามของการหลอมรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของเมืองท่าเก่าแก่แห่งนี้ ย้อนอดีตตั้งแต่สร้างบ้านแปงเมือง ถอดรหัสพหุวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดโบราณ ลิ้มรสมื้อค่ำเมนูพหุวัฒนธรรม และขนมโบราณโดยชุมชน ปิดท้ายด้วยการชมทิวทัศน์เมืองสงขลาแบบ 360 องศา บนดาดฟ้ามัสยิดบ้านบน

ติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วม EXCLUSIVE WALKING TOUR ได้ที่ www.facebook.com/DASTATHAILAND

กิจกรรมน่าสนใจเยอะจัดเต็มแบบนี้ แต่บอกเลยว่าเข้าร่วมงานฟรีตลอดการจัดงานพลาดไม่ได้ ขอบคุณกิจกรรมสร้างสรรค์ดี ๆ จากอพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่าย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...