ทอ. ส่งหน่วยบินและเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า บริเวณพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ ...

พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า และบินสำรวจจุดความร้อน (Hotspot) และไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัดบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ในห้วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2566  


สำหรับการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น กองทัพอากาศ ได้ประชุมวางแผนการปฏิบัติภารกิจฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง (ศอ.ปกป.) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดทำชุดวิเคราะห์จุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม และจัดทำรายงานพื้นที่จุดความร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ (Fire Information Report : FIR) ส่งให้กับศูนย์อำนวยการฯ ภาค 3 และ ศูนย์อำนวยการฯ จังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพล อากาศยาน และอุปกรณ์เข้าที่ตั้ง กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 (DA-42) จากหน่วยบิน 4021 บินลาดตระเวนค้นหาพื้นที่เกิดไฟป่าบริเวณจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่


และสำหรับการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566) กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 (DA-42) จากหน่วยบิน 4021 บินลาดตระเวนค้นหาพื้นที่เกิดไฟป่าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จากหน่วยบิน 4611 บินโปรยสารควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และจะจัดทำชุดวิเคราะห์จุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมจัดทำรายงานพื้นที่จุดความร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ (Fire Information Report : FIR) ส่งให้กับศูนย์อำนวยการฯ ภาค 3 และ ศูนย์อำนวยการฯ จังหวัดต่าง ๆ ต่อไป


ทั้งนี้ เพื่อให้สถานการณ์ไฟป่า และ หมอกควันในพื้นที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยคลี่คลายลง  กองทัพอากาศมุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’