ทอ. ส่งหน่วยบินและเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า บริเวณพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ ...

พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า และบินสำรวจจุดความร้อน (Hotspot) และไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัดบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ในห้วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2566  


สำหรับการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น กองทัพอากาศ ได้ประชุมวางแผนการปฏิบัติภารกิจฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง (ศอ.ปกป.) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดทำชุดวิเคราะห์จุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม และจัดทำรายงานพื้นที่จุดความร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ (Fire Information Report : FIR) ส่งให้กับศูนย์อำนวยการฯ ภาค 3 และ ศูนย์อำนวยการฯ จังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพล อากาศยาน และอุปกรณ์เข้าที่ตั้ง กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 (DA-42) จากหน่วยบิน 4021 บินลาดตระเวนค้นหาพื้นที่เกิดไฟป่าบริเวณจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่


และสำหรับการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566) กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 (DA-42) จากหน่วยบิน 4021 บินลาดตระเวนค้นหาพื้นที่เกิดไฟป่าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จากหน่วยบิน 4611 บินโปรยสารควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และจะจัดทำชุดวิเคราะห์จุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมจัดทำรายงานพื้นที่จุดความร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ (Fire Information Report : FIR) ส่งให้กับศูนย์อำนวยการฯ ภาค 3 และ ศูนย์อำนวยการฯ จังหวัดต่าง ๆ ต่อไป


ทั้งนี้ เพื่อให้สถานการณ์ไฟป่า และ หมอกควันในพื้นที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยคลี่คลายลง  กองทัพอากาศมุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...

ททท. จัดกิจกรรม “ Vijit Chao Phraya ” แสดงแสงสีสร้างสีสันบรรยากาศให้แม่น้ำเจ้าพระยา ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ...