“ พิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ” กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ...

ที่ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 / เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงของกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คณะทำงานฝนหลวงกองทัพอากาศ นักบิน และเจ้าหน้าที่หน่วยบิน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยกองทัพอากาศ ในการร่วมปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันจะนำมาซึ่งการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง และการยับยั้งความรุนแรงจากการเกิดพายุลูกเห็บ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย 


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบพวงมาลัยแก่ผู้แทนหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงกองทัพอากาศ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธีความว่า “ภารกิจฝนหลวงกองทัพอากาศนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาวกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกองทัพอากาศได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืน ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ” 


สำหรับการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงสู้ภัยแล้งในปี 2566 นี้ กองทัพอากาศได้จัดอากาศยาน จำนวน 8 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดังนี้

- การปฏิบัติการฝนหลวงด้านการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ใช้เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (บ.จธ.2) จำนวน 3 เครื่อง

- การปฏิบัติการฝนหลวงด้านการยับยั้งและการเกิดพายุลูกเห็บ ใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 2 เครื่อง

นอกจากนี้กองทัพอากาศ ได้ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง จำนวน 4 โครงการ คือ

1. โครงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ

2. โครงการผลิตพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น

3. โครงการภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่นด้วยเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ (Ground Base Generator)

4. โครงการวิจัยร่วมการผลิตพลุจากวัสดุธรรมชาติพร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่ของฐานบินในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้ กองบิน  1 จังหวัดนครราชสีมา, กองบิน  2 จังหวัดลพบุรี, กองบิน  3 จังหวัดสระแก้ว, กองบิน  5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กองบิน  7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี, กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี, กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่, กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก, กองบิน 56 จังหวัดสงขลา และสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติการทำฝน จนประสบผลสำเร็จนับแต่ปี 2512 เป็นต้นมา การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร จนเป็น  ที่ประจักษ์โดยทั่วกัน อนึ่งการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินฝนหลวง เป็นภารกิจที่มีความสำคัญภารกิจหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 51 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2515 – 2566)  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง และการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ การดับไฟป่าและฝุ่นหมอกควัน นับเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด นวัตกรรมฝนหลวงเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนดั่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...