ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 ...

ที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ / เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหนังสือรับรองและเครื่องหมายแสดงความสามารถกิตติมศักดิ์ กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ และ กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า.. 

“ ผมรู้สึกยินดีที่ได้ทราบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้รับความรู้และมีความเข้าใจอันดีในภารกิจของกองทัพอากาศ ที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ ประการสำคัญ คือ ทุกท่านมีความสุขตลอดการฝึกอบรม ผมทราบดีว่าทุกท่านเป็นระดับผู้บริหารที่มีภารกิจสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแต่ท่านยังสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับกองทัพอากาศ ผมมั่นใจว่าทุกท่านได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความทรงจำที่ดีต่อกันพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป ”


สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศ ความเข้าใจด้านยุทธศาสตร์ชาติและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ พันธกิจของกองทัพอากาศ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย และรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านการทหารของประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเป็นแกนหลักในการช่วยเหลือประชาชนและให้ความร่วมมือกับกองทัพอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธีและทันสถานการณ์ ตลอดจนการให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...