วช. หนุน มก. คิดค้นแผ่นปูพื้นไฮบริดกันลื่นจากยางพาราและเส้นใยปาล์ม รองรับสังคมผู้สูงวัย ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุนแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี นามพิชญ์ แห่งภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการคิดค้นนวัตกรรม “ แผ่นปูพื้นไฮบริดคอมโพสิตธรรมชาติจากยางพาราและเส้นใยปาล์มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ” โดยผลงานได้จัดแสดงในงาน “ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ธาริณี นามพิชญ์ เจ้าของผลงาน กล่าวว่า.. แผ่นปูพื้นไฮบริดคอมโพสิตธรรมชาติจากยางพาราและเส้นใยปาล์มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก วช. เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุจากการลื่นล้ม โดยนวัตกรรมนี้ได้มีการศึกษาพัฒนาแผ่นปูพื้นที่มีส่วนผสมของยางและสารเสริมแรงชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของผู้สูงอายุได้ โดยการใช้ยางพาราและเส้นใยปาล์มที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรมาใช้ ทำให้ช่วยลดขยะจากภาคการเกษตรและยังช่วยเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งมีการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณสมบัติด้านความทนแรงดึง หรือคุณสมบัติด้านความแข็ง เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำไปขยายผลต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ การนำไปใช้ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือสถานสงเคราะห์คนชราเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุการลื่นล้มได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชนมาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกหนึ่งทางด้วย
ปัจจุบัน นวัตกรรม “ แผ่นปูพื้นไฮบริดคอมโพสิตธรรมชาติจากยางพาราและเส้นใยปาล์มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ” มีผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำมาร่วมจัดแสดงในงาน “ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โซน E สิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ บูธ EE01 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมสูงวัยและผู้พิการ Even Hall 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...