อว. ปลุกกระแส ชวนคนไทยชมสารคดีประวัติศาสตร์ 3 เรื่อง 3 รส จากโครงการ " อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย " ทางช่อง ไทยพีบีเอส ...

ที่ห้องแถลงข่าวอาคารพระจอมเกล้า ช้ัน 1 กระทรวง อว. / เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 66 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ธัชชา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จับมือกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) / ไทยพีบีเอส จัดแถลงข่าวโครงการ " อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย " โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รองศาสตร์จารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวย การองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือและการเผยแพร่สารคดี และมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.ธนภณ วัฒนกุล กรรมการวิชาการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย


โครงการ " อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย " ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ให้ผลิตภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อนประวัติศาสตร์ รากเหล้าของคนไทย ที่บอกเรื่องราวที่เชื่อมโยงอดีตมาสู่ปัจจุบัน สร้างแรงบันดาลใจสู่การรักษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ทั้งส่วนที่เป็นการอนุรักษ์ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้คนไทยและเยาวชนคนรุ่นหลังได้เข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทยให้ถึงแก่น นำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอดสร้างโอกาสในอนาคต ซึ่งการผลิตภาพยนต์สารคดีที่สะท้อนประวัติศาสตร์ รากเหล้าของคนไทยในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสารคดีสั้น 3 เรื่อง 3 รส ได้แก่ สารคดีชุดรุ่งเรือง เรื่อง " มรสุม แสงดาว สารคดีชุดมั่งคั่ง "  เรื่อง " เกลือศาสตร์ " และ สารคดีชุดรุ่งโรจน์ เรื่อง " แพรวพราว " ซึ่งทั้ง 3 เรื่องมีหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกสืบค้น รวบรวม และบันทึกไว้ โดยนักวิชาการโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในมุมใหม่ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน ถือเป็นความภูมิใจ และแรงบันดาลใจ จากภูมิปัญญาในอดีต เชื่อมโยงรากเหง้าอันรุ่งเรือง มั่งคั่ง และรุ่งโรจน์ สู่การเรียนรู้ต่อยอดในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ โครงการ " อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย " ยังมีโครงการสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจประวัติศาสตร์มาร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย ในโครงการประกวดภาพยนต์สั้นประวัติศาสตร์ แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก และโครงการพัฒนาสื่อทางประวัติศาสตร์ผ่าน Interactive Storytelling Game เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยไปสู่คนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

สามารถรับชมสารคดีแนวประวัติศาสตร์ 3 เรื่อง 3 รส ได้ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.VIPA.me ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...