“ รมว.ท่องเที่ยว ” เปิดงาน “ ไชยา มหานครศรีวิชัย ” สุดตระการตา พร้อมระดมความร่วมมือต้อนรับนักท่องเที่ยว ...

“ รมว.ท่องเที่ยว ” เปิดงาน “ ไชยา มหานครศรีวิชัย ” ที่ จ.สุราษฎร์ธานี สุดตระการตา บอกเล่าตำนานเมืองไชยา ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต พร้อมระดมความร่วมมือต้อนรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว พัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 บริเวณวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) , นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันเปิดงาน “ ไชยา มหานครศรีวิชัย ” โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี และนักท่องเที่ยวร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด อย่างอลังการน่าตื่นตื่นตาตื่นใจ พร้อมร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงในระบบ Multi-Dimension สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มพลุดอกไม้ไฟ นำเสนอตำนานเมืองไชยาศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต พร้อมระดมทุกภาคส่วนสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวว่า.. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ ไชยา มหานครศรีวิชัย ” จากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้การท่องเที่ยว เป็นกลไกสำคัญของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเทศโดยรวม สอดคล้องกับนโยบาย “ ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว ” ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การจัดงานครั้งนี้สะท้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองนับพันปี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุไชยา อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นพุทธประติมากรรมที่วิจิตรงดงามของประเทศไทย นอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีสิ่งดี  ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เช่น ข้าวหอมไชยา ซึ่งเรียกกันว่า ข้าวหอมหมื่นลี้ ผ้าทอพุมเรียง ผัดหมี่ไชยา ไข่เค็มไชยา แหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนำไปสู่การสร้างเสริมเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

ด้าน นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า.. จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ทำให้เกิดงานนี้ขึ้น ตามแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้พลิกฟื้นกลับมาและก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่สดใสอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ชาวสุราษฎร์ธานีเป็นคนมีน้ำใจไมตรี พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทุกคน ด้วยความล้ำค่าของแผ่นดินโบราณที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย มีสถาปัตยกรรม อารยธรรม ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีอันล้ำค่า คือ องค์พระบรมธาตุไชยาอันศักดิ์สิทธิ์

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า.. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ “ การท่องเที่ยว ” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ด้วยกลยุทธ์การกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยกลไกด้านการตลาด ควบคู่กับกลยุทธ์ การส่งเสริมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ททท.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ ไชยา มหานครศรีวิชัย ” เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรรม และความเชื่อที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการถ่ายทอดและสืบสานมาจากอาณาจักรโบราณศรีวิชัย พร้อมผลักดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” เป็นเมืองท่องเที่ยว ผ่านการออกแบบกิจกรรม ใน 5 รูปแบบ ได้แก่..

1. พิธีสมโภชผ้าห่มและพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา เพื่อเสริมความเป็น สิริมงคลแก่นักท่องเที่ยว ตลอดทั้งผลักดันสู่การเป็นเทศกาล-งานประเพณีระดับประเทศต่อไป

2. การจำลองแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไชยา ทั้งพระบรมธาตุไชยาและมวย      ไชยา เพื่อให้เป็นจุด Check-in สำหรับนักท่องเที่ยวในประประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

3. การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และการบริการทางด้านการท่องเที่ยว กว่า 50 ร้านค้าที่คัดสรรมาจาก อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอวิภาวดี และอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การแสดงแสงสีเสียง ชุด “ ไชยา มหานครศรีวิชัย ” โดยการนำเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ผสมผสานศิลปะการแสดง พร้อมเทคนิคพิเศษพลุดอกไม้ไฟ นำเสนอประวัติศาสตร์ อารยธรรมอาณาจักรโบราณศรีวิชัย

5. การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงจากศิลปินดัง เพื่อสร้างความสุขสนุกสนาน และบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน 

ททท. คาดว่า.. การจัดงาน “ ไชยา มหานครศรีวิชัย ” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้บรรยากาศการเดินทำงของนักท่องเที่ยวชาวไทย ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ไม่น้อยกว่า 95,000 คน/ครั้ง สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท ” การจัดงาน “ ไชยา มหานครศรีวิชัย ” สนับสนุนโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เทศบาลตำบลเวียง , วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร , บริษัท ไอ-อีเวนท์ จำกัด ทั้งนี้นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีศิลปินมาร่วมสร้างสีสันและความสุขภายในงาน เช่น ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ , บ่าววี , วงฌามา , เบ็นซ์ จริยา , รัชนก ศรีโลพันธุ์ ตลอดทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม รำวงเวียนครก การสาธิตมวยไชยา ฯลฯ รวมถึงร้านค้าร้านอาหารเด็ดที่นำเสนออัตลักษณ์ของสุราษฎร์ธานีอีกมากมาย ...

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ieventthailand/ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...