โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ...

สำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเปิดรับสมัครพลเรือนและข้าราชการเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 

พลอากาศตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์โกมุทผล ผอ.สำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช แจ้งให้ทราบว่า.. บัณฑิตศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัย ปัจจุบันเปิดมาแล้ว 3 รุ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 ตามนโยบายของ ผบ.ทอ.ในสมัยนั้น วัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผลงานวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ด้านความมั่นคง ให้กับกองทัพอากาศ ปัจจุบัน เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทมาแล้วจำนวน 3 รุ่น และมีนักศึกษาในรุ่นที่ 1 ที่สำเร็จเร็จการศึกษามาแล้วจำนวน 3 คน 


เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับมหาบัณทิต และ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณทิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งผ่านการอนุมัติรับรองจากสภาการศึกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหม รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม 

นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถและที่สำคัญมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้านความมั่นคงมาอย่างยาวนาน และโชกโชน จึงขอเชิญชวนมายังนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งที่เป็นพลเรือนและข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการกองทัพอากาศผู้ที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองอย่างท้าทายความสามารถด้านการวิจัย มาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทางด้านความมั่นคง ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 6 มกราคม 2566  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/3qBLa57 หรือ Inbox สอบถามรายละเอียดทาง แฟนเพจได้และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://docs. google.com/.../14hU7gCxVFA7V.../edit หรือ ที่สำนักบัณทิตศึกษา โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร 081-412-1412 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters ” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขาย ย้ำส่งมอบประสบการณ์ 3 ดี แก่นักท่องเที่ยว ...