วช. - มทร.ล้านนา แถลงข่าว พร้อมเป็นเจ้าภาพ จัด “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ” วันที่ 6-8 ม.ค. 2566 ...

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัด แถลงข่าวการจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ” ครั้งที่ 11 ภาคเหนือ โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องประชุมซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า.. ขอเชิญชวนพี่ น้อง ชาวลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง นักธุรกิจ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจให้มาเที่ยวชมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2566" ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จังหวัดลำปาง มางานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ไม่ใช่แค่มาเที่ยว แต่ยังได้ความรู้ ได้โอกาสที่จะเห็นนวัตกรรมการวิจัยใหม่ๆ นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ” 


“ ถ้ามาจังหวัดลำปาง ขอรับรองว่าจังหวัดลำปางปลอดภัย ผู้คนน้ำใจดีงาม ค่าครองชีพถูก จังหวัดลำปางเป็นเมืองน่าอยู่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าเที่ยว จึงขอเชิญให้มาเที่ยวจังหวัดลำปาง ” นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าว

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ร่วมกับ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ” ในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2566 โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ภายใต้แนวคิด “ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ” เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ผลิตผลงานและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า.. ตอนนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน 2,000 กว่าคน สิ่งสำคัญของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2566" คือผู้ที่ชมงานจะสามารถนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมได้ ชึ่งวันนี้ มีตัวอย่างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ และผลงานวิจัยที่จะไปร่วมจัดแสดงมาโชว์  อาทิ การผลิตหลอดจากต้นข้าวสาลี นำมาใช้แทนหลอดดูดน้ำพลาสติก กาแฟ ก็เป็นกาแฟธรรมดาที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาทำกาแฟให้มีคุณภาพ เป็นกาแฟเกรดพรีเมียม ส่งออกสู่ระดับโลกได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ มทร.ล้านนา อยากยกระดับให้กับชุมชนคนในจังหวัดลำปางที่ปลูกกาแฟให้มีรายได้สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ด้วยความร่วมมือ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของกระทรวง อว. ส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ภูมิภาค ด้วยการนำของ วช. ที่มองเห็นจังหวัดลำปาง เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่นำงานวิจัยในส่วนภูมิภาคขยายผลไปสู่จังหวัดที่เหลือในภาคเหนือ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน นักวิจัยในพื้นที่ เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาคนิทรรศการนำเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ การจัดกิจกรรม Highlight Stage พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประชุม เสวนา โดยมีหัวข้อเป็น Hot Issue Theme เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิภาค โดยมีหัวข้อการประชุม เสวนาตลอดการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 10 หัวข้อเรื่อง นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Highlight เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของการจัดงาน “ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ” ด้วย 

การจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ” จะเป็นการยกระดับศักยภาพผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคเหนือไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ในวงกว้าง และเป็นรูปธรรม รวมถึงการได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในภาคเหนือโดยตรง และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้นำองค์ความรู้ไปผลิตผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...