ผบ.ทอ. นำกำลังพลร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย .. พร้อมมอบหมายให้ ผบ.คปอ.นำ ฮ.EC725 ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ...

ผบ.ทอ. นำกำลังพลร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย .. พร้อมมอบหมายให้ ผบ.คปอ.นำ ฮ.EC725 ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ...วันนี้ (วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565) พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำกำลังพลของกองทัพอากาศร่วมบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสากองทัพอากาศ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมบรรจุถุงยังชีพดังกล่าว ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน กองบิน และหน่วยสนามของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีในทุกรูปแบบตามสถานการณ์ และบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยของกองทัพอากาศได้ดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ทั้งในขั้นเตรียมความพร้อมและขั้นเผชิญเหตุ โดยจัดกำลังพล ยานพาหนะ และทรัพยากรต่าง ๆ เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถ อาทิ การอพยพประชาชนและขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย การนำอาหาร น้ำดื่ม ชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำหลากและน้ำท่วมขังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตลอดการบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำพนังกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้นสำหรับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศส่วนกลาง และหน่วยที่ยังไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ได้มีการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมสูงสุด เพื่อจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้หน่วยที่อยู่ในพื้นที่เผชิญเหตุต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก วรกฤต  มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เดินทางไปยังกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเฮลิคอปเตอร์ EC725 ของกองทัพอากาศ บินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) ซึ่งกองทัพอากาศพัฒนาขึ้น มาสร้างแบบจำลองระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในห้วงต่อไป ...

#ใจถึงใจ ... #ไปทันที ...

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...