“ อนุทิน ” ตอบ “ สื่อดังสิงคโปร์ ” ย้ำ นโยบายกัญทางการแพทย์ลุล่วงแล้ว วางเป้าเดินหน้า ใช้ประโยชน์สูงสุด ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 กันยายน 2565) เดอะ สเตรตส์ ไทมส์  (The straitstimes) สื่อชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นบทความขนาดยาว นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ของพรรคภูมิใจไทย  

สื่อชื่อดังให้ข้อมูลว่า พรรคภูมิใจไทย ใช้นโยบายกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งในปี 2562 กระทั่งที่สุดแล้ว วันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา จึงมีการบังคับใช้กฎหมายถอดชื่อกัญชา ออกจากยาเสพติด ก่อนเข้าบทสัมภาษณ์ของนายอนุทิน ระบุว่า 

“ภูมิใจ ที่เรื่องนี้สำเร็จ แต่แน่นอนว่า ในส่วนที่ไม่ดีของกัญชา ก็ต้องถูกควบคุม แต่อะไรที่เป็นเรื่องดี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เราก็ต้องสนับสนุน” 

ในบทความระบุว่าปี 2561 ประเทศไทย เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำให้กัญชากลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่กำกับไว้อย่างเข้มงวด ปัจจุบันนี้ การใช้ ปลูก และครอบครองกัญชา มีความผ่อนปรนลงมาก เพื่อประโยชน์สำหรับครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนผสมของกัญชา ไหลเข้ามาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก  

อย่างไรก็ตาม นายอนุทินย้ำว่า.. นโยบายยังยืนยันจุดยืนเรื่องการใช้เพื่อการแพทย์ สำหรับสารสกัดที่มีค่า THC สูงกว่า 0.2% จึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้เขียนให้ข้อมูลว่า ประเทศสิงคโปร์ กัญชายังเป็นสิ่งเสพติด เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค ทว่า ประเทศมาเลเซีย กลับให้ความสนใจกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านสาธารณสุขของมาเลเซีย เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อศึกษานโยบายกัญชา “ ท่านติดต่อมาหาผม เพื่อเข้ามาดูการทำงานของเรา ” นายอนุทิน ให้ข้อมูลผู้สื่อข่าว ในบทความให้ข้อมูลว่า พ.ร.บ.กัญชา ที่ถูกส่งเข้าไปพิจารณาในสภานั้น ได้ถูกตีกลับให้มาพิจารณาใหม่ ด้วยข้ออ้างว่ามีการควบคุมการใช้ที่ยังไม่เพียง ซึ่งนายอนุทินให้คำตอบกับเรื่องนี้ว่า “ มันเป็นเรื่องของการเมือง ”  

สำหรับ เดอะ สเตรตส์ ไทมส์ (อังกฤษ : The Straits Times) เป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษของประเทศสิงคโปร์ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในสิงคโปร์  ฉบับวันอาทิตย์ใช้ชื่อว่า เดอะ ซันเดย์ ไทมส์ ...

เคียงข่าว : กัญชาเพื่อการเข้าใจกันและกัญ .. กัญชากับสมองเด็ก ...

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

มีรายงานวิจัยทางระบาดวิทยา พบว่า..

ถ้าวัยรุ่นใช้กัญชาจะมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง แต่ งานวิจัยชิ้นนื้มีข้อผิดพลาดที่สำคัญ คือ

#ไม่ได้ขจัดตัวแปรกวนต่างๆในการวิเคราะห์ผล เช่น

การใช้สรุา และยาเสพติดอื่นๆร่วมไปด้วย

ในขณะที่การวิจัยอีกงานหนึ่งซึ่งวัดผลโดยใช้การสแกนสมองแบบคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าคุณภาพสูง(high-resolution MRI scans) เปรียบเทียบเยาวชนที่ใช้กับไม่ใช้กัญชา ไม่พบความแตกต่างของทั้ง สองกลุ่มนั่นคือกัญชาไม่ได้ทำให้เด็กและเยาวชนมีปัญหาทางทางสมอง

การวิจัยแบบอภิมาณ (Meta-analysis) รวบรวมจากงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ 16 งาน เป็นเยาวชนที่ใช้กัญชา 386 คนและไม่ใช้กัญชา 444คนพบว่าทั้งสองกลุ่มมีปริมาณเนื้อสมอง(ทั้งในภาพรวมและบริเวณของสมองส่วนต่างๆ) ไม่แตกต่างกัน

และมีงานวิจัยอีกจำนวนมากที่พบว่า กัญชาไม่มีผลต่อสมองและสติปัญญาของเด็กเช่น ผล จากการวิจัยที่ประเทศอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจ ลอนดอน

(University College London) ที่ได้ติดตามเด็กนักเรียน 2,612 ราย เพื่อวัดสติปัญญา (IQ) และผลการเรียน ตอนที่เด็กมีอายุ 8 ปี และ 15 ปี ซึ่งพบว่า

การใช้กัญชาไม่มีผลต่อสติปัญญาและผลการสอบของเด็ก

ผลการวิจัยโดย

คิงคอลเลจ (King College)

ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย อริโซน่าสเตต และ

มหาวิทยาลัยดุ๊ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการติดตามเด็กคู่แฝด จำนวน 1,989 คู่เพื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรทางชีววิทยา โดยให้คนหน่ึงใช้กัญชา อีกคนไม่ได้กัญชา ซึ่งพบว่า การใช้กัญชาไม่มีผลต่อสติปัญญา (IQ) และความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าท่ี (Executive Function, EF) แต่สิ่งที่มีผลต่อ IQ และ EF คือ ปัจจัยด้านครอบครัว

มีการใช้กัญชารักษาโรคทางสมองในเด็ก เป็นจำนวนมาก เช่น

โรคลมชัก โรคสมาธิสั้น โรคออติสติก

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่า

ยากัญชารักษาโรคลมชักในเด็ก

ได้ผลดี และงานวิจัยที่ประเทศ อิสราเอลพบว่าเด็กที่เป็นโรคลมชักใช้ยาแผนปัจจุบันมากถึง7ขนานก็ไม่หยุดชักแต่พอมาใช้ยา กัญชาทำให้อาการชักลดลงและบางคนหายชักและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นมีทักษะ หัตถการดีขึ้น ทำให้สมองดีขึ้น

มีผลการวิจัยที่พบว่ายากัญชา

มีสรรพคุณในการรักษาอาการของ

โรคออติสติก

ทำให้การทำร้ายตนเองลดลง 68% อาการอยู่ไม่สุขลดลง 68%

อาการนอนหลับดีขึ้น 71%

อาการวิตกกังวลดีขึ้น 47%

ข้อมูลจากงานวิจัย

รศ.ดร.นพ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.....

ถ้าประสบการณ์ตรง:

#เคสสมองพิการ จะดีขึ้นได้ชัดเจนมาก

เพราะกลุ่มนี้มีเพียงยาลดเกร็ง กับ กายภาพ

#เคสลมชัก เป็นกลุ่มเปราะบาง ชักหลากหลาย ซับซ้อน ยาเยอะ ต้องหมดทางเลือกจริงๆ จึงมาใช้ และ ต้องใช้เวลา จึงมักเห็นผลเพียง ครึ่งเดียว

#เคสออทิสติก มักได้รับยาทางจิตเวช

ต้องใช้เวลา ผสมผสานยา และ ลดยาจิตเวช จนหยุด มีเพียงยากัญชา แต่ ถ้าเคส ออทิสติก ไม่มียา จะได้ผลเร็วชัดเจนมาก

#เด็กวัยรุ่นอารมณ์ปรวนแปร

ได้ผลดีชัด ใจดี พูดเหตุผลได้

กลับมาเรียนได้ ค้นพบตนเอง

นำสู่การพัฒนาตนเอง

ต้องรวบรวมศึกษากันต่อไป🌿🌿🌿🌿

เด็กไทย ต้องมี โอกาส ที่ดี ในการรักษา ...

พญ.สุภาพร มีลาภS

upaporn Jim Meelarp

https://www.facebook.com/photo?fbid=2195421973962541 ...

#SAVEกัญชา ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...