ผบ.ทสส. มอบรางวัลการประกวดผลงานตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ประกวดวาดภาพระบายสี “ แต้มสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอ ”

เมื่อวันที่19 กันยายน 2565 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)  เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทยประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนชาวไทย การดำเนินโครงการเป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการส่งเสริมกำลังพล  ครอบครัว หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนและหมู่บ้าน น้อมนำพระราชดำริไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ( ผบ.ทสส. )  ได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในการเผยแพร่ พระราชปณิธานและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลป์  โดยอนุมัติให้ ศปร.จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี “ แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ ” ให้เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สึก ตระหนักในคุณค่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอด จนการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก นำมาเผยแพร่ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้รับความสนใจจากเยาวชนทุกระดับจากทุกภูมิภาค ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก  และผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบรางวัลให้กับเยาวชน ที่ชนะการประกวดสำหรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศของแต่ละประเภทในโอกาสเดียวกันนี้กองบัญชากองทัพไทย จึงมีความภาคภูมิใจที่ เป็นหน่วยงานหลัก ให้การสนับสนุนส่วนราชการของทุกเหล่าทัพ ตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชน และเยาวชน  มีส่วนร่วมในการน้อมนำพระราชดำริขององค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำไปขยายผลให้กำลังพล และ ครอบครัว 

นอกจาก การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุขบนความพอเพียงแล้ว ยังได้เผยแพร่โดยการถ่ายทอด ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลป์ ถือว่าเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในพระปรีชาสามารถอีกด้านหนึ่งขององค์พระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระราชทานความสุข ความร่มเย็น สามารถแบบอย่างให้พสกนิกรทุกเพศทุกวัยของพระองค์ ได้น้อมนำมายึดถือปฏิบัติเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนในการดำรงชีวิต ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...