คณะทำงานฯ ทอ.อาเซียน จับมือกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงอาเซียน ...

คณะทำงานด้านการฝึกศึกษากองทัพอากาศอาเซียน 10 ชาติ จับมือกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงอาเซียน ในเวที ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : AAFET-WG ครั้งที่ 9 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการฝึกและศึกษาของกองทัพอากาศอาเซียน และเพื่อต่อยอดในการพัฒนาบุคคลากรร่วมกันในอนาคต 
น.อ.วีรชน นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ น.อ.สุภชัย อุปัญญ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านความมั่นคงและกิจการอาเซียน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการฝึกศึกษากองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : 9th AAFET-WG) ผ่านระบบ  Video Tele Conference (VTC) เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565 โดยมีกองทัพอากาศลาวเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “ การร่วมมือกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน ” (Together for Peace and Stability of ASEAN)


สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของระบบการฝึกและศึกษาของแต่ละกองทัพอากาศอาเซียน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...