ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56 ...

เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565) พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 56 ประจำปี 2565 ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 87 คน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 56 และพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล, รางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามิตรประเทศ จำนวน 2 คน สำหรับรางวัล มีดังนี้..

1. รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น เอกสารวิจัยเรื่อง “ การพัฒนากิจการอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ ” ได้แก่ นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์  ธรรมสาร 

2. รางวัลเอกสารวิจัยชมเชย เอกสารวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ” ได้แก่  นางสาว ศีลจิต  อินทรพงษ์

3. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ได้แก่ นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์  ธรรมสาร

4. เกียรติบัตรนักศึกษามิตรประเทศ จากกองทัพอากาศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ นาวาอากาศเอก I Gusti Komang Alit Erbawa 

5. เกียรติบัตรนักศึกษามิตรประเทศ จากกองทัพอากาศ มาเลเซีย ได้แก่ นาวาอากาศโท Mohamad Syagol bin abd Hamid

วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารขั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่พัฒนากำลังพลผู้ที่เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพอากาศ การจัดเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่วิชาการทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ นับเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงออกถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลังกองทัพอากาศรวมถึงสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาทในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร, สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงคราม และทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้กำลังและอำนวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติ,สามารถประเมินภาวะผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำระดับยุทธศาสตร์,สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือกองทัพ โดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...