ศปป. 5 กอ.รมน. จัดกิจกรรม “ พัฒนาสื่อบุคคล ” มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสื่อมวลชนคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนำเสนอข่าวสาร ...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. จัดกิจกรรม “ พัฒนาสื่อบุคคล ” อันเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสื่อมวลชนคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนำเสนอข่าวสาร และสามารถสร้างสรรค์ข่าวที่มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหา แนวคิด และวิธีการนำเสนอ ที่หลากหลาย ภายใต้การสื่อสารแห่งโลกยุคดิจิทัล ขณะเดียวกัน ยังมุ่งเน้นให้สื่อมวลชนสามารถสร้างสรรค์ข่าวสาร  เชื่อมโยงแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  โดยมี พลโทธิติชัย  ปรีชา  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค ที่พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม และทำการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปจาก 4 ภูมิภาค ที่สนใจพัฒนาอาชีพสื่อมวลชน เข้ารับการอบรมการผลิตเนื้อหาสื่อเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ภายใต้บริบทที่เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ภาคกลาง จัดที่จังหวัดนครปฐม, ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดนครสวรรค์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา และ ภาคใต้ จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 800 คน สำหรับหลักสูตรการอบรม 1 วัน  ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณมาทินี จันทสุวรรณโณ หัวหน้าแผนกเลขานุการและประชาสัมพันธ์ ททบ. 5 (อดีตบรรณาธิการข่าว) และ คุณกฤชอรรณัฐ แสงโชติ Digital Content Manager แอดมินเพจอีจัน เป็นผู้จุดประกายมุมมองการผลิตเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม่ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการผลิตสื่อดิจิทัลได้จริง 
จากกิจกรรมการอบรม พัฒนาสื่อบุคคล มีการคัดเลือกสื่อมวลชนผู้นำจาก 4 ภูมิภาค รวม 100 คน  เข้าร่วมกิจกรรม “ พัฒนาศักยภาพผู้นำสื่อบุคคล ” อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการอบรม  เชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโทรศัพท์มือถือ (MOJO Mobile Jounalism) ลงพื้นที่ ถ่ายทำ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี อำเภอคลองหอยโข่ง และ ที่เกาะยอ อำเภอเมือง จ.สงขลา ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน  ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565  ทั้งนี้ ในการฝึกปฏิบัติ ยังจัดให้มีการประกวดผลงานการผลิตสื่อ ทั้งในรูปแบบสารคดีสั้น และ สื่อออนไลน์ รวม 3 รางวัล 
นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความสมานฉันท์ ด้วยทัศนคติเชิงบวก และเกิดความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม เป็นการยกระดับมาตรฐานสื่อมวลชนไทยเป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

สุดยอดนวัตกรรม ! เครื่องวัดระดับน้ำตาล ชนิดพกพาแบบไม่ต้องเจาะเลือด จาก ม.รังสิต คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65 ...