“ อลงกรณ์ ” เล็งตลาดอาหารสัตว์ 3 แสนล้านเสนอยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยึด 5 แนวทาง ในพิธีเปิดงาน “ มหกรรมสุขภาพสัตว์และโภชนาการอาหารสัตว์แห่งเอเซีย2022 ”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2022 โดยมี นายชยานนท์ กฤตยาเชวง อุปนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และ นายจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน 

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า.. ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรด Covid19 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและเศรษฐกิจ โดยรวมของทุกประเทศ ประเทศไทย สามารถรับมือกับปัญหานี้ โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค Covid และภาคการผลิตอาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ เพื่อการบริโภคเมื่อความการบริโภคอาหารสัตว์ โปรตีน ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงไม่เพียงแต่คุณค่าอาหารเท่านั้น แต่ยังต้องมีระบวนการผลิตที่ปลอดภัยอีกด้วย จากความต้องการของอาหารสัตว์ที่เพิ่มขั้น ในปี 2020 ประเทศไทย มีมูลค่าตลาดอาหารสัตว์ อยู่ที่ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่า จะขยายตัวเป็น 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2026 ซึ่งมีอัตราเติบโต ที่ 4.2 % (CAGR: Compound Annual Growth Rate) โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการการผลิตและส่งออกอาหารสัตว์ ประเทศไทย มีการปรับตัวได้เป็นอย่างดี ประกอบกับ นโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการแปรรูปผลิตโปรตีนอาหารสัตว์ สำหรับคน และการแปรรูปผลิตอาหารสำหรับสัตว์ (FOOD AND FEED) และ นโยบาย FUTURE FOOD

นายอลงกรณ์ยังเรียกร้องให้ยึดหลักสวัสดิภาพของสัตว์ที่เรียกว่า 5 เสรีภาพของสวัสดิภาพสัตว์ (Five Freedoms of Animal Welfare)อันเป็นกฎเกณฑ์สากลทั่วโลกในการเลี้ยงดูสัตว์ และยังส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วยได้แก่..

1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) 2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort) 3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain, injury, and disease) 4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress) 5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behaviour) 

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์โยงกับการค้าระหว่างประเทศและการผลิตต้นน้ำเช่นกรณีลิงเก็บมะพร้าวกับผลิตภัณฑ์กะทิเป็นต้นจึงควรที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั้งระบบพึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงยึดแนวทาง “ 5 เสรีภาพของสวัสดิภาพสัตว์ ” ตั้งแต่ ปี 2561แล้ว ขอให้ใส่ความรักความใส่ใจลงไปในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหารสัตว์รวมทั้งขอให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์สนับสนุนการวิจัยใข้โปรตีนทางเลือกใหม่เข่นโปรตีนจากแมลงและโปรตีนจากพืชทดแทนวัตถุดิบโปรตีนเดิมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและดีต่อสุขภาพของสัตว์ทั้งปศุสัตว์และประมงตลอดจนยึดระบบการค้าที่เป็นธรรมเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่างโซ่การผลิต


งาน VICTAM เป็นการจัดงานร่วมกันครั้งแรก โดยบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารงานจาก Victam International BV จากประเทศเนเธอแลนด์ ร่วมมือกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ เวชภัณฑ์สัตว์ พันธุ์สัตว์ และห้องปฎิบัติการ โดยจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...