ททท.สุราษฎร์ฯ ชวน “ ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์วันเดียว ” งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ...

“ ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์วันเดียว ” ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2565 บริเวณริมแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า.. ถึงช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีการจัดงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั่นคือ “ งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ฯ ” เพื่อเป็นการร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ / เอกชน และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เก่าแก่ และสำคัญอย่างยิ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา รวมเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน กว่าหนึ่งเดือนก่อนถึงวันออกพรรษา วัดและชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะช่วยกันจัดเตรียมตกแต่งเรือพนมพระทางบกและเรือพนมพระทางน้ำ นำมาประดับตกแต่งลวดลายอย่างประณีตงดงาม ตามจินตนาการบวกกับความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นรูปสัตว์ ในวรรณคดี อาทิ พญานาค หงส์ พญาครุฑ รวมแล้วกว่า 100 ลำ (ร้อยวัด) 

และพร้อมที่จะร่วมขบวนแห่สมโภช ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 นอกจากนี้  ยังมีการประดับประดาตกแต่งพุ่มผ้าป่าซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย เรียกว่า พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ขึ้นทั่วทุกมุมเมืองในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษา และอาคารบ้านเรือน รวมกว่า 1,000 พุ่ม โดยการจัดจำลองฉากเป็นภาพพุทธประวัติ หรือพุทธชาดก ประดับประดาตกแต่งด้วยวัสดุต่าง ๆ ประกอบแสง สี เสียง และที่ขาดไม่ได้คือต้องมีต้นไม้ สำหรับแขวนเครื่องอัฏฐะบริขาร (พุ่มผ้าป่า) เพื่อให้พระสงฆ์ท่านมาชักพุ่มในช่วงเช้าตรู่ของวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งจะมีการประกวดพุ่มผ้าป่าชิงถ้วยพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในคืนวันที่ 10 ตุลาคม 2565 และสำหรับปีนี้ในปีนี้ งานประเพณีชักพระฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2565 บริเวณริมแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันชักพระตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาร่วมงานสามารถทำบุญร้อยวัดได้ภายในวันเดียว หรือเรียกว่า “ ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์ วันเดียว ” ส่วนการแข่งเรือยาว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2565 ขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบการแข่งเรือยาวมาชม มาเชียร์ ณ สนามแข่งแม่น้ำตาปี บริเวณเกาะลำพู กันได้   


               

และในปีนี้ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับบริษัทนำเที่ยว และพันธมิตรทางการท่องเที่ยว เสนอขายแพ็คเกจนำเที่ยวราคาพิเศษ นำนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประเพณีชักพระฯ เพื่อสัมผัส และเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมทั้ง เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้สนใจซื้อแพ็คเกจนำเที่ยวผ่านบริษัททัวร์แล้ว ดังนี้ บริษัทอัมพรทัวร์ จากจังหวัดราชบุรี , บริษัทท่องไทยทั่วทิศ จากจังหวัดสงขลา และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต โดยในช่วงเย็นวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ททท. สำนักงาน       สุราษฎร์ธานี จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานจะมีการประกวดแต่งตัวในธีม “ ไหว้พระร้อยวัด ” เพื่อชิงของรางวัลมากมาย ... 

เคียงข่าว : ตำนานงานชักพระฯ เทศกาลออกพรรษา ...   

เมื่อถึงวันออกพรรษาของทุกปี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จะมีงานบุญที่สำคัญและยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  คืองานประเพณีชักพระ -  ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว  เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งได้อนุรักษ์สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี  จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของจังหวัดโดยเฉพาะชักพระ หมายถึง  การชักหรือลากพระโดยทางวัดจะถือเอาวันออกพรรษา  ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ  เดือน 11 อัญเชิญพระพุทธรูปให้พุทธศาสนิกชนชักลากแห่ไปบำเพ็ญกุศล  และสมโภชเพื่อความเป็นสิริมงคล เรียกว่าชักพระทางบกและชักพระทางน้ำ  เป็นการจำลองเหตุการณ์ตามเรื่องราวใน “เทโวโรหนสูตร” กล่าวไว้ว่า  ประเพณีแห่พระหรือชักพระสืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล  พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา  ครั้นถึงวันออกพรรษา จึงทรงเสด็จลงมาจากดาวดึงส์พิภพสู่โลกมนุษย์  โดยมีบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่..   

1. บันไดทอง อยู่ทางขวามือ เป็นที่ลงแห่งฝูงเทพยดา   ที่ตามเสด็จ  

2. บันไดเงิน อยู่ทางซ้ายมือ เป็นที่ลงแห่งหมู่พรหม   

3. บันได้แก้ว อยู่ท่ามกลาง เป็นทางเสด็จของพระพุทธเจ้า

เมื่อพุทธศาสนิกชนทราบข่าวต่างยินดี  ชวนกันเฝ้ารอตักบาตรรับเสด็จอย่างคับคั่ง จนเกิดประเพณี  ตักบาตรเทโวขึ้น ควบคู่กับประเพณีชักพระ

 ประเพณีชักพระฯ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทำกันทั้งทางบก – ทางน้ำ ก่อนถึงวันออกพรรษาแต่ละปี  วัดและชาวบ้านที่อยู่ ในละแวกใกล้เคียง  ช่วยกันจัดเตรียม  รถ  เรือ ประดับประดาตกแต่งสวยงาม แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบก  (นมพระ)   บนเรือพระ รถพระ  เมื่อถึงวันออกพรรษาแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน  ซึ่งต้องมีขนมชนิดหนึ่ง  เรียกว่าขนมต้ม ต่อจากนั้นจะเริ่มชักเรือพระ - รถพระ ออกจากวัดไปสมโภช  พร้อมกับตีกลองโพนไปตลอดทาง  เพื่อประกาศให้รู้ว่า มีการชักพระแล้ว

การทอดผ้าป่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองหรือบ้านดอน จะแตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่น คือ การทอดผ้าป่าหน้าบ้าน  ทำติดต่อกันมานานจนกระทั่งสมัยที่  “ ขุนโชคชัยการ ”  เป็นกำนัน  ต.ตลาด  อ.เมือง  มีการทอดผ้าป่าในวันลากพระน้ำ เป็นที่สนุกสนานแต่ก็เลิกรากันไป ในปี  พ.ศ. 2467  “ นางพยอม  สารสิน ” ได้ชักชวนให้มีการทอดผ้าป่า หน้าบ้านขึ้นมาอีกทำอยู่หลายปีจนกระทั่งชราภาพ   เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีรับเป็นผู้จัด  ครั้นปี พ.ศ. 2530  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เห็นว่างานชักพระ – ทอดผ้าป่า เป็น งานใหญ่   ชาวต่างเมืองสนใจ  จึงรับเข้าเป็นงานประจำของจังหวัด  จนถึงปัจจุบัน

จากการที่มีการจัดพุ่มผ้าป่ามากมาย  กองศาสนพิธี  จัดสลากเรียงเลขเป็น  2  ชุด  ชุดแรกแจกเจ้าของพุ่มผ้าป่า อีกชุดหนึ่งมีเลขพุ่มผ้าป่าและชื่อเจ้าของพุ่ม  จัดไปถวายตามวัดต่าง ๆ เท่าจำนวนพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ เมื่อถึงวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 11  ตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไป  อาคารบ้านเรือนและร้านค้าจะจัดพุ่มผ้าป่าประดับประดาด้วยไฟหลากสีสวยงาม  และตกแต่งเป็นเรื่องราวพุทธชาดก  เกี่ยวกับนรกสวรรค์   มีภาพเขียน  ภาพปั้น  บางพุ่มจะมีคนรวมกันหลาย ๆ  คน  ร่วมกันจัดเป็นพุ่ม ๆ หนึ่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการจัดพุ่มผ้าป่า  คือ ผ้า 1 ผืน  ห้อยไว้บนพุ่มไม้  สำหรับภิกษุชักเป็นผ้าบังสุกุล และปิ่นโต 1 เถา  พร้อมอาหาร  เพราะในวันนั้นพระจะไม่ออกบิณฑบาตตามปกติ  เหตุนี้จึงเรียกพุ่มผ่าป่า ในวันนี้ว่า “ผ้าป่าข้าวสุก” นอกจากนั้นยังมีของอื่น ๆ เช่น ร่ม ไฟฉาย พัด ฯลฯ  รวมทั้งปัจจัย แล้วแต่ศรัทธาของเจ้าของพุ่มนั้น ๆ   

การแข่งขันเรือยาว ซึ่งมีควบคู่กับงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า  สร้างความสนุกสนานและสีสันบรรยากาศในลำน้ำตาปี  อีกทั้งการแข่งขัน  เรือพาย  และการประกวดเรือแต่ง  จากประเพณีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำตาปีเป็นจุดกำเนิดเรือยาวที่มีชื่อเสียง  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  คือ เรือเจ้าแม่ตาปี และเรือเจ้าแม่ธารทิพย์ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...