กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการเช็คความพร้อมก่อนเข้าร่วมประกวด “ Thailand Franchise Award 2022 ”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัวกิจกรรม “ Thailand Franchise Award 2022 ” เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมชิงรางวัลความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ไทยประจำปี 2565

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า..ลล การจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงเป็นการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและความโดดเด่นในแต่ละด้าน ซึ่งกิจกรรมการประกวดดังกล่าวจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์จากแฟรนไชส์ต้นแบบที่ได้รับรางวัล


โดยในวันนี้ (1 เมษายน 2565) กรมฯ ได้เปิดตัวกิจกรรม และจัดสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดการเข้าร่วมประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากนี้ยังมีสัมมนาให้ความรู้ หัวข้อ “ ทางรอดต้องรู้ ปรับตัวให้รุ่ง ในยุคโควิด ” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแฟรนไชส์ และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จจากธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา


การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปีนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของกรมฯ ที่จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ที่สนใจท าธุรกิจเกิดความมั่นใจใน brand ของท่านได้ กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทุกท่านมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ โดยยังเปิดสมัครจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2565 ทั้งนี้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจะทำการตัดสินเพื่อคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล “ Thailand Franchise Award 2022 ” ต่อไป


ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าตลาดโดยรวมกว่า 3 แสนล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.3 ต่อปี โดยในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ ถึงกว่า 15,000 - 20,000 ราย โดยมีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 รองลงมา คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มธุรกิจความงามและสปา และกลุ่มธุรกิจการศึกษา ซึ่งนับเป็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ


ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ ปี 2563 และมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลแล้ว จ านวน 18 ราย อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ...

โทร. 0 2547 5953 e-Mail : dbd.franchiseaward2022@gmail.com www.dbd.go.th และสายด่วน 1570

#PoweredByDBD ...

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ฉบับที่ / มีนาคม 2565 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...