อพท. จับมือ นทพ. นักรบสีน้ำเงิน ปั้นชุมชนวิถีคลองพระพิมล ...

อพท. จับมือ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ใช้องค์ความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนพัฒนาคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี ปั้นชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนวิถีคลอง

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า.. ได้จับมือกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาคลองพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดย อพท. ได้นำความรู้และความชำนาญในการทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าไปสนับสนุน นทพ. เพื่อให้การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสอดรับกับการพัฒนาด้านกายภาพตามแผนงานของ นทพ. อีกทั้งเป็นการยกระดับให้ชุมชนสองฝั่งคลองพระพิมล ได้มีศักยภาพจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

ทางด้าน พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า.. คลองพระพิมล  เป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการสัญจรทางน้ำ ด้านวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตคูคลอง และด้านสิ่งแวดล้อม ที่รักษาระบบนิเวศน์ของชุมชนสองฝั่งคลอง ซึ่งตลอดคลองมีความยาว 31.5 กิโลเมตร เชื่อมโยงอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ นทพ.ได้เล็งเห็นผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ที่ประสบความสำเร็จในหลายแห่งที่ผ่านมา จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ อพท. ในครั้งนี้ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่และชุมชนตลอดสองฝั่งคลองพระพิมลในมิติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งยังสามารถส่งผลไปถึงมิติการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วย

โดยขณะนี้ นทพ. และ อพท. อยู่ระหว่างการหารือแผนการทำงานร่วมกันในช่วง 2565-2567 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในเดือนมิถุนายน 2565  ซึ่งปี 2565 ภารกิจการขับเคลื่อนเร่งด่วนช่วง 5 ก.ม. แรก คือการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมศักยภาพของพื้นที่และนำมาออกแบบจัดทำแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เหมาะสมกับพื้นที่     

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. เป็นหน่วยทหารที่เน้นการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยาของประเทศในพื้นที่ที่กําหนด  มุ่งหวังให้คน ชุมชน และพื้นที่มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดความมั่นคงของประเทศ  ภารกิจการทำงานจะครอบคลุมหลากหลายมิติ และการปฏิบัติงานในพื้นที่ บุคลากรของ นทพ. มักใส่ชุดปฏิบัติงานสีน้ำเงิน จึงเป็นที่มาของฉายา “ นักรบสีน้ำเงิน ”  ซึ่งการพัฒนาคลองพระพิมล มาจากการที่ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการ นทพ. ได้มอบนโยบายให้ นทพ. บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล  เพื่อประโยชน์ที่ชุมชนในย่านคลองแห่งนี้ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...