วช. หนุน สวทช.สร้างระบบบ่มเพาะศักยภาพ ววน. ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ...

วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมาย นายธีรวัตน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์, ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และ  รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ
ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างระบบบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัยภาคฤดูร้อน โดยได้รับฟังการบรรยาย ให้ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมการฝึกทักษะวิจัยจากนักเรียนและครู เกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์, ความปลอดภัยยานยนต์ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ เรื่องเกี่ยวกับการผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวลเหลือใช้จากภาคเกษตรด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบผสมและการออกแบบและสร้างระบบย่อยสลายขยะอินทรีย์ในสภาวะเร่ง โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นผลสำเร็จในการผนึกกำลังในการร่วมสร้างศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศได้ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...