วช. หนุน สวทช.สร้างระบบบ่มเพาะศักยภาพ ววน. ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ...

วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมาย นายธีรวัตน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์, ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และ  รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ
ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างระบบบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัยภาคฤดูร้อน โดยได้รับฟังการบรรยาย ให้ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมการฝึกทักษะวิจัยจากนักเรียนและครู เกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์, ความปลอดภัยยานยนต์ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ เรื่องเกี่ยวกับการผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวลเหลือใช้จากภาคเกษตรด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบผสมและการออกแบบและสร้างระบบย่อยสลายขยะอินทรีย์ในสภาวะเร่ง โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นผลสำเร็จในการผนึกกำลังในการร่วมสร้างศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศได้ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...