ททท. ร่วมกับ สธทท. และ สายการบินนกแอร์ จัดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โครงการ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ ...

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ “ บินตรง เบตง คึกคัก ” ททท. จับมือ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย และ สายการบินนกแอร์ จัดโครงการ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ 


ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ บริเวณประตู 14 อาคาร 2 ฝั่งผู้โดยสารขาออก ท่าเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ / เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2565  คณะนักท่องเที่ยวประมาณ 60 คน บุคลากรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และ สื่อมวลชน พร้อมเดินทางส่งเสริมท่องเที่ยว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน การต้อนรับ พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายพงษ์ทอง อินทรทัต ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายณัฐพล บรรพกาญจน์ Head of Sales (Thailand) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้เกียรติร่วมส่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเบตงในเที่ยวบินแรก (เที่ยวบิน DD622 โดยสายการบินนกแอร์) ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยว ททท. หวังว่าการเปิดเส้นทางบินไปยังเบตงในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสนอทางเลือกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาแล้ว ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวในส่วนของผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงยังนำไปสู่โอกาสในการเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพิ่มเติมจากเบตงไปยังปัตตานีและนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดด่านชายแดนเบตง-มาเลเซีย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในอนาคตอันใกล้อีกนี้ด้วย

บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกการเปิดเส้นทางบินและแพคเกจท่องเที่ยวโครงการ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ อย่างเป็นทางการ โดยคณะนักท่องเที่ยวผ่านพิธีตรวจด้านความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุข และ ออกเดินทางไปยังเบตง ด้วยเที่ยวบิน DD622 สายการบินนกแอร์


นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท) ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม ว่า “ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย นับต่อนี้ไป ต้องเสริมพลังบวกจากนักท่องเที่ยวไทย ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ โดยจะใช้ เบตง โมเดล เป็นต้นแบบ ไปใน 5 ภูมิภาค ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งสมาคมฯ สธทท. ได้วางแผนบริหารจัดการ บุคลากรส่งเสริมการตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว ”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.), บริษัท ซี.ซี.ที. เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัทแตงโมทัวร์ ในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงจากดอนเมืองสู่เบตง อันนำไปสู่การจัดทำแพคเกจท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ ” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปยังอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยผ่านบริษัทนำเที่ยว และผลักดันให้มีการใช้สนามบินเบตงในการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเปิดให้บริการเที่ยวบินแรกเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร ศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 10.00 - 11.45 น. และออกจากเบตงเวลา 12.15 – 14.00 น. โดยเครื่อง Q400 NextGen (86 ที่นั่ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาทีโดยรูปแบบจะเป็นในลักษณะบริษัทน าเที่ยวเสนอขายแพคเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ รถตู้ แหล่งท่องเที่ยวในเบตง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยนักท่องเที่ยวที่ซื้อ

แพคเกจดังกล่าวฯ จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในเมืองเบตงที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว เช่น Skywalk, ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนดอกไม้เมืองหนาว และบ่อน้ำร้อนเบตง อีกทั้งยังได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นเบตง เช่น ไก่เบตง ปลานิลสายน้ำไหล ผักน้ำเบตง ฯลฯ 

โดย ททท. มีเป้าหมายในการขายแพคเกจ “ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ ” จำนวน 2,200 แพคเกจ ภายในระยะเวลา 3 เดือน (29 เมษายน ถึง กรกฎาคม 2565) ในราคาแพคเกจเสนอขายที่ 9,900 - 10,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับจากกรุงเทพฯ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชม ฯลฯ) และคาดว่าโครงการนี้ จะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 22 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมรายได้หมุนเวียนอื่นๆ ในพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีก เช่น ค่าซื้อของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ...

#สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 

#สธทท. #TTPA 

#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว #ชสท.

#เบตงหรอยแรงแหล่งใต้สไตล์นกแอร์ ...

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส ...

#AmazingThailand ...

#Amazingยิ่งกว่าเดิม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...