“ ทัพฟ้าช่วยชาวสวน ” รับซื้อมะม่วง 5 ตัน บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ...

ตามที่รัฐบาล มีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ใช้ขีดความสามารถของหน่วยมาเป็นกลไกสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ ได้ เนื่องจากมาตรการห้ามนำเข้าอาหารและผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องส่งเสริมการขายภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนมีมะม่วงออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ในส่วนของกองทัพอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้าช่วยชาวสวน” ขึ้นเพื่อสนับสนุนการรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลของหน่วยและครอบครัวร่วมกันสั่งซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประกอบด้วย มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, มะม่วงเขียวเสวย, มะม่วงแก้วขมิ้น และ มะม่วงฟ้าลั่น โดยมียอดสั่งซื้อรวม 5 ตัน


โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ รับมะม่วงดังกล่าว ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และดำเนินการส่งต่อให้ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลในหน่วยต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...