ยกทีมจากโคราช ติวเข้มเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนถึงชลบุรี ...

นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยกทีมจาก จ.นครราชสีมา มุ่งสู่ จ.ชลบุรี ติวเข้มเทคนิคการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนแก่กลุ่มผู้ใช้มหาวิทยาลัยบูรพา อัดแน่นความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มงานวิจัยต่างๆ โดยหวังเพิ่มคุณภาพและยกระดับงานวิจัยแก่ผู้ใช้บริการแสง 

ชลบุรี – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม “ Synchrotron Radiation Applications on XAS Data Analysis and Introduction to XPS Technique ” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ซึ่งการอบรมเพื่อแนะนำการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (XAS) เทคนิคสเปกโตรสโกปีโฟโสอิเล็กตรอนด้วยรังสีเอกซ์ (XPS) โดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ ในรูปแบบการให้ความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ โดยมีผู้สนใจทั้งนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าอบรม รวมทั้งเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 60 คน 

ดร.พินิจ กิจขุนทด ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า.. ที่ผ่านมาสถานีทดลองทางด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของสถาบันฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ใช้หรือยูสเซอร์ (User) ได้พัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานผู้ใช้บริการใหม่ และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีบรรยายให้ความรู้การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนทั้งในรูปแบบทั่วไปและแบบมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่ม 

“ การจัดการประชุมครั้งนี้ เรายังมุ่งหวังให้เกิดการสร้างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในงานวิจัยด้านต่างๆ ให้กว้างขวางและมีความเข้มแข็งในงานวิจัยให้มากขึ้น  และเพื่อพัฒนาความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยของสถาบันฯ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน และสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่ที่สนใจงานวิจัยโดยใช้เทคนิค XAS และ XPS ด้วย ” ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 ของสถาบันฯ กล่าว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...