ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 แบบ New Normal ...


ที่ห้อง Amaszin Room อาคาร Si-Am Amazing Hall สยามอะเมซิ่งปาร์ค กรุงเทพมหานคร / เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี แบบ New Normal ท่ามกลางบรรยากาศ เป็นกันเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 


คุณอาชวันต์ กงกะนันทน์ หัวหน้างานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ (กปน.) ททท. เป็นตัวแทน คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  รับมอบภาพวาดผลงาน คุณไมตรี ลิมปิชาติ 


โดยมี นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) 

ภายหลังจากงานประชุมฯ เสร็จสิ้นลง โดย ' คุณวรางคณา สุเมธวัน ' ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก เลือกให้รับการตำแหน่งประธานชมรมฯ อีกวาระหนึ่ง .. ประธาน ช.ส.ท.คนใหม่ ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคน และรับปากว่าพร้อมทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อ ช.ส.ท.

และ คุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำคณะมาร่วมงาน พร้อมนำกระติกน้ำสุดคูล จาก อพท. มามอบเป็นรางวัลให้กับสมาชิก ช.ส.ท. กว่า 10 รางวัล และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง
“ ความยั่งยืนกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ”
คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวว่า..  ปีนี้ แม้สถานการณ์จะอยู่ในภาวะของโรคโควิด-19 ระบาด แต่สมาชิก ช.ส.ท. เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่งกว่า 50 ท่านและบุคคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมให้การสนับสนุนอีกเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย นำของรางวัลให้กับสมาชิก ช.ส.ท. อีกมากกว่า 10 รางวัล คุณจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย บรรยายและร่วมให้คำแนะนำเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดเลย และ จังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่รับผิดชอบผู้แทนนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวรางคณา สุเมธวัน ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกหนึ่งสมัย .. หลังจากนั้นก็เปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ เริ่มขึ้นพร้อมด้วยอาหารที่แสนอร่อยและดนตรีที่สนุกสนานจากคุณนิพนธ์ เรียบเรียง(ต้น)และคุณเอ็กซ์ ศิวา มาพร้อมกับ เพลง Samba party ของ Santana ที่สุดแสนคลาสสิคมาขับกล่อมให้สมาชิกฟังด้วยความไพเราะ แถมด้วยการจับสลากแจกของแก่สมาชิก จึงต้องขอบคุณผู้ให้การ


พวกเราชาว ช.ส.ท. ทุกคน พร้อมทำงานนำเสนอส่งเสริมสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยวมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความสวยงามต่างๆของประเทศไทย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น .. ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนอีกครั้งครับ ...


ช.ส.ท. ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน ..

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย

6. Siam Park Bangkok Co.,Ltd.


เคียงข่าว : เดือนตุลาคม 2528 มีคณะสื่อมวลชน และ จนท.ททท. รวม 13 ท่าน ได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ได้มีการปรารภกันว่า การท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ สื่อมวลชนที่ทำข่าวหรือเรื่องการท่องเที่ยวในสมัยนั้นแทบไม่มี น่าจะรวมตัวกันตั้งเป็นชมรมสื่อมวลชนขึ้นมา จากนั้น วันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 จึงได้ก่อตั้ง " ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว " เรียกชื่อย่อว่า ' ช.ส.ท. ' โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม มุ่งเน้นในด้านการสร้างผลงานเป็นหลัก มิได้มุ่งหวังด้านรายได้ แม้แต่การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ส.ท. ก็มิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอเพียงว่าเป็นผู้มีอุดมการณ์ที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย 

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมากว่า 37 ปี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยสมาชิกชมรมฯ ใช้สื่อที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโอกาสต่างๆ

#ชสท.

#ททท.

#อพท.

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ...

#วิริยะประกันภัย ...

#AmazingThailand ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...