วช. ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลฯ ติดตามผลสำเร็จของศูนย์วิจัยชุมชน “ เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ” ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนขึ้น โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม มายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและคุณภาพชีวิตให้กับท้องถิ่น โดย วช. พร้อมด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยชุมชน “ เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ” เพื่อติดตามผลสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี มาจัดการและขยายผลผลิตการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่ง วช. คาดหวังว่าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนี้ จะได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับศูนย์วิจัยชุมชน “ เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ” ได้นำองค์ความรู้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เน้นการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน, หมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ และระดับจังหวัด เชื่อมโยง ต่อยอดผลสำเร็จการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชน เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ เรื่อง “ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์  พรหมโชติ เป็นหัวหน้าโครงการในโอกาสเดียวกัน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้พัฒนานวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ได้นำนวัตกรรมพร้อมใช้เครื่องย่อยสลายใบไม้ มอบถวายแด่ วัดป่าบุญล้อม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระอาจารย์อภิสิทธิ์ โชติมันโต (ท่านปุ้ม) เจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในการดูแลพื้นที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่และชุมชน ตามที่วัดป่าบุญล้อมได้ขอรับการสนับสนุนนวัตกรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...