“ กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ” งาน “ มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ”

นายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า.. จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงาน “ มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ” ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย “ งานประเพณีบุญผะเหวด ” เป็นงานบุญเดือน ๔ หนึ่งใน ฮีต ๑๒ ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของท่านสุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี   

“ แห่ข้าวพันก้อน ” เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด ที่ประกอบด้วยพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้รับอานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังเทศน์ ๑,๐๐๐ พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ภายในวันเดียว ที่มีความเชื่อว่ามีอานิสงส์ดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ การอัญเชิญ “ พระอุปคุต ” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น และการถวายข้าว ๑,๐๐๐ ก้อน เพื่อบูชา “ ๑,๐๐๐ พระคาถา ” ซึ่งจะจัดพิธีการแห่ข้าวพันก้อนขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ มณฑลพิธี กลางบึงพลาญชัย นอกจากนี้ยังมีการแห่ต้นเงินหรือต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนเพื่อนำไปถวายทาน อันเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องการทำบุญ ให้ทานในพระพุทธศาสนาได้อย่างดี
          

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีวีถีอีสาน ... มากินข้าวปุ้น (ขนมจีน) เอาบุญผะเหวด  ฟังเทศน์มหาชาติในงาน “ มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ” ประจำปี  ๒๕๖๕  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ ทุกวัน ในเวลาราชการ  และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เพจ : ททท.สำนักงานขอนแก่น ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...