“ กรมการท่องเที่ยว ” มอบรางวัล Smart Tourism พร้อมดันชุมชนส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ ...

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบ Smart Tourism “ การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ๒๕๖๔ และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ” โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า.. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยลดลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism เพื่อเป็นการยกระดับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวครบทุกด้าน และส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มัคคุเทศก์ บริษัททัวร์ และกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมการประกวดสำหรับการจัดกิจกรรมการประกวดครั้งนี้มีชุมชนและประชาชนที่สนใจทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 กิจกรรม รวม 540 ผลงาน ซึ่งการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 มีจำนวน 415 ผลงาน และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีจำนวน 125 ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ผ่านคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 50 ผลงาน และได้มีการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ให้คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้พิจารณาและตัดสินผลงานจากเกณฑ์ความน่าสนใจ ความสร้างสรรค์ ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับ ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดและความยั่งยืน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๔๕ ผลงาน 

ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 

👉🏻รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงาน : เที่ยวอุดร นอนบ้านเชียง ออนซอนอีสาน ตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  โดย นางสาวบุษราภรณ์  กลางพรหม 

2. การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

👉🏻รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงาน: ซั้ง บ้านปลา ปะการังเทียมแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยกลุ่มการจัดการอ่าวท้องตมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร 

ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร 


นอกจากนี้ ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 รางวัลชมเชย จำนวน 27 รางวัล และรางวัลดาวรุ่งจำนวน 10 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...