วช. นำกิจกรรม NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์ ร่วมงาน “ ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ” ของ อว. เชื่อมโยง “ ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานในสังกัด อว. จัดกิจกรรม “ ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ” ภายใต้แนวคิด “ ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model ” ในวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม


ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมในกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ วช. ได้นำผลงานส่งเสริมทักษะช่างคิด นักประดิษฐ์ติดบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “ NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์ ” จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 

- การประดิษฐ์เครื่องร่อนมหาสนุก ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษรเพื่อร่วมกิจกรรรมตามแนวพระราชดำริ” โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล แห่ง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

- ผ้าเช็ดหน้าพิมพ์จากสีธรรมชาติ ได้แก่ สีจากใบหูกวาง ใบคราม ใบครั่ง เป็นต้น ภายใต้โครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับกลุ่มอาชีพประชาชน” โดย ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


และภายในบูธยังมีกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับรางวัล Samsung Galaxy Tab S6 Lite จำนวน 2 รางวัล และกิจกรรมสอยดาวเสี่ยงดวงเพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

สุดยอดนวัตกรรม ! เครื่องวัดระดับน้ำตาล ชนิดพกพาแบบไม่ต้องเจาะเลือด จาก ม.รังสิต คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65 ...