วช. นำกิจกรรม NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์ ร่วมงาน “ ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ” ของ อว. เชื่อมโยง “ ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานในสังกัด อว. จัดกิจกรรม “ ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ” ภายใต้แนวคิด “ ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model ” ในวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม


ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมในกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ วช. ได้นำผลงานส่งเสริมทักษะช่างคิด นักประดิษฐ์ติดบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “ NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์ ” จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 

- การประดิษฐ์เครื่องร่อนมหาสนุก ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษรเพื่อร่วมกิจกรรรมตามแนวพระราชดำริ” โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล แห่ง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

- ผ้าเช็ดหน้าพิมพ์จากสีธรรมชาติ ได้แก่ สีจากใบหูกวาง ใบคราม ใบครั่ง เป็นต้น ภายใต้โครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับกลุ่มอาชีพประชาชน” โดย ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


และภายในบูธยังมีกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับรางวัล Samsung Galaxy Tab S6 Lite จำนวน 2 รางวัล และกิจกรรมสอยดาวเสี่ยงดวงเพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...